Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Verksamhetsidé, vision och värdegrund

Med Ågrenskas verksamheter bidrar vi till att skapa en bättre livssituation för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar samt deras närstående.

Verksamhetsidé

Ågrenska arbetar sedan 1989 med att samla in kunskap, dela med oss av och sprida vår kompetens om sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar. Vi bedriver verksamhet utifrån ett helhets- och livsperspektiv och vill bidra till att skapa förutsättningar för ett optimalt liv för barn, unga och vuxna med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar. Hos oss får barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, deras familjer och yrkesverksamma möjlighet att mötas, ta del av kunskap och dela erfarenheter.

Vision

Ågrenska bidrar till ett optimalt liv och utveckling för människor med funktionsnedsättning i hela livsperspektivet.

Våra värderingar

Ågrenskas verksamhet genomsyras av våra värderingar. För oss är tillit, kompetens, samarbete och samhällsansvar viktigt i allt vi gör, såväl i det interna arbetet som i förhållande till personer och verksamheter vi vänder oss till och arbetar med.

Vår roll och hur vi arbetar

Ågrenska är en idéburen verksamhet som bedrivs utan vinstintresse. Vi har verksamhet på lokal, regional, nationell och internationell nivå och vi samarbetar ofta med olika aktörer inom de områden vi verkar. Många av våra verksamheter är komplement till hälso- och sjukvårdsinsatser och andra insatser från samhället. 

Utmaningarna med att leva med en sällsynt diagnos/hälsotillstånd eller annan funktionsnedsättning är många. Med vår verksamhet bidrar vi till att en skapa bättre livssituation för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar samt deras närstående. Vi riktar oss till dem direkt men också till de yrkesverksamma som har att stödja dem.

Filmen om Ågrenskas verksamheter är textad på svenska och engelska. Välj ikonen undertexter/texter för att aktivera textning.

På Ågrenska är det sällsynta vanligt
– och viktigt!


Lokalt och regionalt

Daglig verksamhet

Vi erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter och social gemenskap i en tydlig och unik miljö.

Familjestödsenhet

Stödenhet som vänder sig till familjer i Göteborg och erbjuder bl.a. telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrautbildningar.

Konferenspaket och catering

Ågrenska är en mötesplats där varje besök gör skillnad! Vi erbjuder catering med smakfulla menyer i olika prisklasser för många olika tillfällen.

Korttidsverksamhet och läger

Ågrenska erbjuder korttidsvistelse enligt LSS och SoL på helger, på lov och sommar. Vi skapar chanser till upplevelser liknande dem som jämnåriga tar för självklara.

NPF-konsulent

För bosatta i Göteborg erbjuder vi information, vägledning, föreläsningar och konsultationer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Föräldraträffar på Ågrenska

Välkommen att anmäla dig till föräldraträff, avsedd för dig som nyligen fått veta att ditt barn har en sällsynt diagnos. 

Syskonkvällar

Ågrenska arrangerar syskonkvällar i samarbete med bl.a. Centrum för sällsynta diagnoser Väst. 


Nationellt

Kunskapsstöd

Vi har tagit fram kunskapsmaterial i våra verksamheter. Materialet kan användas som stöd i olika verksamheter eller för enskilda personer.

Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd

I uppdraget från Socialstyrelsen ingår ansvar för produktion och kvalitetssäkring av texterna i kunskapsdatabasen, samt informationsspridning.

Kurser

Vi erbjuder kurser på plats hos oss, via streaming eller genom våra webbkurser. Vi åtar oss också uppdragsutbildningar och handledningsuppdrag.

Personlig assistans

Ska du ansöka om insatsen personlig assistans eller har du ett assistansbeslut och söker en seriös anordnare med kompetens om sällsynta hälsotillstånd?

Vistelser på Ågrenska

Vi arrangera olika slags vistelser för familjer, vuxna, ungdomar, barn och syskon. Det är unik möjlighet för att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.

Föreningsträffar

Välkommen till Ågrenska, platsen för träffar, läger, konferenser och möten på "Sveriges bästa ö". 

Lilla Amundön från luften

Forskning

Ågrenska arbetar med forskning och utveckling av våra verksamheter för att förbättra hälsa och välbefinnande hos våra primära målgrupper.

Insamling

Ågrenska samlar in pengar genom Ågrenskas vänskapsförening där allt överskott går oavkortat till Ågrenskas icke vinstdrivande arbete. 


Internationellt

Eesti Agrenska – Ågrenskas systerorganisation

Eesti Agrenska är ett nationellt centrum och har verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. 

The NGO Committee for Rare Diseases

Initiativ av Ågrenska stiftelsen tillsammans med EURORDIS - Rare Diseases Europe. Kommittén arbetar för ett globalt samarbete runt sällsynta diagnoser.

Agenda 2030

Flera av målen i Agenda 2030 är särskilt kopplade till de utmaningar som gäller för personer med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser.

FN-resolution om sällsynta hälsotillstånd

Resolutionen fokuserar på vikten av icke-diskriminering och lyfter sällsyntaområdets nära koppling till uppfyllandet av flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.


Sidan uppdaterad: 2022-05-11