Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Verksamhet på internationell nivå

Ågrenska arbetar internationellt för att förbättra livsvillkoren för människor som lever med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och deras närstående. Arbetet sker till exempel genom NGO Committee for Rare Diseases, som Ågrenska grundade 2016 tillsammans med Rare Diseases Europe (EURORDIS). Därutöver deltar representanter för Ågrenska i en lång rad nätverk, samarbeten och partnerskap av olika slag.

Ågrenska i FN 21 september

Ett formellt sidoevent arrangeras vid FN:s möte om universell täckning för vård. Eventet heter ”Engaging the UN System and Member States to Achieve Universal Health Coverage for PLWRD: A Blueprint for leaving no one behind”och kan ses via livestreaming.

The NGO Committee for Rare Diseases

Initiativ av Ågrenska stiftelsen tillsammans med EURORDIS - Rare Diseases Europe. Kommittén arbetar för ett globalt samarbete runt sällsynta diagnoser.

Agenda 2030

Flera av målen i Agenda 2030 är särskilt kopplade till de utmaningar som gäller för personer med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser.

FN-resolution om sällsynta hälsotillstånd

Resolutionen fokuserar på vikten av icke-diskriminering och lyfter sällsyntaområdets nära koppling till uppfyllandet av flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Eesti Agrenska – Ågrenskas systerorganisation

Eesti Agrenska är ett nationellt centrum och har verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. 

Aktuellt

Internationellt

  • Nordisk konferens om sällsynta sjukdomar

    På uppdrag av det nordiska nätverket för sällsynta sjukdomar (Nordic Network for Rare Diseases, NNRD) bjuder Socialstyrelsen in till en nordisk konferens för sällsynta sjukdomar.
  • Ågrenska deltar vid ett formellt sidoevent i FN

    Ett formellt sidoevent arrangeras vid FN:s möte om universell täckning för vård. Eventet heter ”Engaging the UN System and Member States to Achieve Universal Health Coverage for PLWRD: A Blueprint for leaving no one behind”och kan ses via livestreaming.

Sidan uppdaterad: 2021-10-14