Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Eesti Agrenska – Ågrenskas systerorganisation

Strax utanför Estlands andra stad Tartu, i Tammistu, ligger Ågrenskas systerorganisation, Eesti Agrenska. Precis som i Sverige är det ett nationellt centrum och en verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och yrkesverksamma. Aktiviteterna kom igång 2004 och innehållet har ständigt utökats och utvecklats.


Syftet är att erbjuda service och sprida kunskap, som bidrar till förbättrad livskvalitet, jämlikhet och delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Att ha ett barn med funktionsnedsättning påverkar hela familjen. Därför utgår vi från ett helhetsperspektiv och ett livsperspektiv, både genom att rikta oss till hela familjen och genom att erbjuda flera olika insatser. Innehållet i verksamheten liknar det, som finns på Ågrenska i Sverige. Det handlar om att få tillgång till den senaste kunskapen, träffa andra i samma situation, utveckla strategier för att hantera vardagslivet, få tillgång till gemenskap och roliga upplevelser.

Verksamheter

Sedan 2004 har Eesti Agrenska steg för steg utvecklat och genomfört verksamheter för barn, familjer och unga vuxna, i samarbete med organisationer och myndigheter.

Under 2000-talets början har rättigheter och insatser för människor med funktionsnedsättningar utvecklats mycket i Estland. Eesti Agrenskas verksamheter stämmer väl överens med den inriktning som finns bland politiker och tjänstemän på både lokal och central nivå. Vi har till exempel haft kontinuerliga kontakter med socialministrarna i Estlands regering under flera år. 

Verksamheter som bedrivs är:

  • Korttidsvistelse, lovläger 
  • Avlösarservice
  • Daglig verksamhet/ anpassat arbete
  • Kurser och konferenser
  • Familjevistelser
  • Informationsdagar för föräldrar

Tammistu gård

2000 köpte Stenströms Skjortfabriks ägare familjen Anders och Irena Bengtsson en stor egendom, Tammistu herrgård, och donerade den till stiftelsen 2003. Egendomen var i dåligt skick och behövde genomgripande renovering. Tack vare olika EU-program, projekt, statligt stöd, donationer från företag, organisationer och privatpersoner har byggnaderna renoverats. Renoveringen av huvudbyggnaden startade 2006 och blev klar i augusti 2015.

Invigning

Eesti Agrenska och Tammistu invigdes av Drottning Silvia i oktober 2007,
i närvaro av Estlands första dam, Evelin Ilves. Estlands President Kersti Kaljulaid är Eesti Agrenskas beskyddare.

Nästa steg

För att fortsätta utveckla våra verksamheter och kunna erbjuda allt på plats i Tammistu, är vårt mest angelägna behov att bygga ett modernt och välutrustat bostadshus, som kan inrymma 50 personer samtidigt.


Sidan uppdaterad: 2021-10-19