Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Riktat föräldrastöd

RiFS-projektets slutrapport

2014

Malin Broberg, David Norlin, Herawati Nowak, Mikaela Starke

Effekter av deltagande i Ågrenskas familjevistelse

RiFS-projektet syfte var bland annat att undersöka befintligt föräldrastöd till familjer som har barn med funktionsnedsättningar. Ågrenska var ett exempel på föräldrastöd som projektet studerade.

Ca 120 föräldrar med barn med olika sällsynta diagnoser deltog i Ågrenskas familjeverksamhet under projekttiden. Föräldraprogrammet innehöll medicinsk, psykologisk och pedagogisk kunskap om diagnosen, information om samhällets stöd och erfarenhetsutbyte.

Följande är exempel på påståenden som föräldrarna i högre grad stämde in i efter vistelsen på Ågrenska:

Jag har kontroll över beslut som gäller mitt barn


Jag har möjligheten att välja i frågor som gäller min familj.


För det mesta kan jag lösa de problem som min familj ställs inför.


Jag utbyter information med andra föräldrar.


Jag försöker vara ett känslomässigt stöd för andra föräldrar.


Jag känner gemenskap med andra föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Tre månader efter familjevistelsen fick föräldrarna också svara på i vilken grad de instämde i påståenden om nyttan av familjevistelsen. Det påstående som fått högst medelvärde är det som gäller nytta av familjevistelsen genom att föräldern har delat erfarenheter med andra föräldrar och näst högst rankades kunskapen om diagnosen.

Broberg, M, Norlin, D, Nowak, H, Starke, M, FoU i Väst, RiFS-projektets slutrapport. En aktionsforskningsansats för att kartlägga behov och förbättra stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, Göteborgs Universitet, 2014. Göteborgsregionen, pdf öppnas i nytt fönster

 


Sidan uppdaterad: 2022-09-11