Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Stress and well-being among parents of children with rare diseases:

A prospective intervention study

Lotta Dellve , Lena Samuelsson, Andreas Tallborn, Anders Fasth, Lillemor R-M Hallberg

2006

Syftet med studien var att mäta stress, välbefinnande och stödjande resurser hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning och hur dessa variabler påverkades av deltagande i en familjevistelse på Ågrenska.

Föräldrar fick svara på frågeformulär om stress, socialt stöd, självskattad hälsa, optimism och tillfredsställelse med tillvaron, upplevd fysisk och psykisk ansträngning. De besvarade formulären vid tre tillfällen, före vistelsen, sex månader efter och tolv månader efter vistelsen.

Resultatet visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har en hög stressnivå. Särskilt ensamstående mödrar upplever fysisk och känslomässig påfrestning. Fäder visade hög stress beroende på kunskapsbrist, som minskade efter vistelsen. Föräldrarna upplevde ökad kunskap och bättre förmåga att aktivt hantera sin situation efter vistelsen.

Dellve, L., Samuelsson, L., Tallborn, A., Fasth, A., & Hallberg, L. R. (2006). Stress and well-being among parents of children with rare diseases: a prospective intervention study. Journal of advanced nursing53(4), 392–402. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03736.x, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterad: 2022-09-12