Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

NPF-konsulenten

NPF-konsulenten vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer, yrkesverksamma och andra berörda i Göteborg.


2gbg_li_dagspr_cmyk-1-kopia.jpg

Konsulenten erbjuder information, vägledning, föreläsningar och konsultationer inom området. Konsulenten kan också ge information till enskilda elever eller medverka vid föräldramöten med mera.

NPF-konsulenten drivs av Ågrenska med bidrag från Göteborgs kommun och vänder sig till personer i Göteborg.

Adhd och autism i vardagen

NPF-konsulent och specialpedagog

Andreas Svensson har mångårig erfarenhet med inriktning på svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Bland annat från Ågrenskas korttidsverksamhet för barn och unga med NPF.
Andreas föreläser kring neuropsykiatrisk problematik och är flitigt anlitad för personalgrupper som arbetar med personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendestörningar och dubbeldiagnoser.  


Ågrenskas verksamhet inom NPF-området

Ågrenska har lång erfarenhet av verksamhet inom NPF-området. Vi erbjuder öppna kurser, föreläsningar för personalgrupper eller konsultationer till arbetslag och elevhälsoteam. Vi kan även anlitas för handledningsuppdrag.

Barn med NPF- samarbete runt insatser?

Vi erbjuder samarbetsmöjligheter för kommuner i hela landet. Unika föräldrakurser till familjer med barn, tonåringar och unga vuxna med NPF- svårigheter, med eller utan diagnos. 

Kurser och konferenser

I vår kalender hittar du alltid aktuella kurser och konferenser om specifika diagnoser och funktionsnedsättningar, både på plats eller via streaming.

Webbkurs - lär dig på distans

Att gå en webbkurs är smidigt för den som inte kan vara på plats. Beställ en webbkurs eller ett digitalt kurspaket till hela arbetsplatsen.

Handledning ökar förståelse

Genom handledning får du bearbeta din yrkesvardag och utvecklas i din yrkesroll.


Aktuellt

 • Anmäl dig till en kurs hos familjestödsenheten!

  Familjestödsenheten erbjuder föräldrakurser och individuella stödsamtal till familjer med barn, tonåringar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendeproblem och inlärningssvårigheter, med eller utan diagnos. Det har vi gjort sedan 1999 i Göteborg.
 • Internationella autismdagen

  NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är ett samlingsnamn på flera diagnoser. NPF beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. Den 2 april är det internationella autismdagen.
 • Ågrenska medverkar i podden Barnrättssnack

  Cecilia Stocks och Samuel Holgersson, berättar om den viktiga familjeön och Linus delar minnen från världens roligaste sommarjobb
 • Internationella NPF dagen!

  NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är ett samlingsnamn på flera diagnoser. NPF beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.

Intresseorganisationer


Sidan uppdaterad: 2022-05-15