Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

NPF-konsulenten

NPF-konsulenten vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer, yrkesverksamma och andra berörda i Göteborg.


2gbg_li_dagspr_cmyk-1-kopia.jpg

Konsulenten erbjuder information, vägledning, föreläsningar och konsultationer inom området. Konsulenten kan också ge information till enskilda elever eller medverka vid föräldramöten med mera.

NPF-konsulenten drivs av Ågrenska med bidrag från Göteborgs kommun och vänder sig till personer i Göteborg.

Adhd och autism i vardagen

NPF-konsulent och specialpedagog

Andreas Svensson har mångårig erfarenhet med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Han har under många år arbetat med barn och ungdomar med NPF inom skola och korttidsverksamhet, men leder även samtalsgrupper för vuxna med NPF-diagnos.

De senaste åren har han uteslutande arbetat med föreläsning, konsultation och samtalsgrupper. Andreas har bland annat föreläst på BUP för nydiagnostiserade och utbildar regelbundet skolpersonal om NPF, pedagogik och bemötande. Han är flitigt anlitad för personalgrupper som arbetar med personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendestörningar och dubbeldiagnoser.


Ågrenskas verksamhet inom NPF-området

Ågrenska har lång erfarenhet av verksamhet inom NPF-området. Vi erbjuder öppna kurser, föreläsningar för personalgrupper eller konsultationer till arbetslag och elevhälsoteam. Vi kan även anlitas för handledningsuppdrag.

Barn med NPF- samarbete runt insatser?

Vi erbjuder samarbetsmöjligheter för kommuner i hela landet. Unika föräldrakurser till familjer med barn, tonåringar och unga vuxna med NPF- svårigheter, med eller utan diagnos. 

Kurser

Vi erbjuder kurser och konferenser om sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar - hos oss på Lilla Amundön, digitalt eller på plats hos er.

Webbkurs - lär dig på distans

Att gå en webbkurs är ett smidigt sätt för lärande, var du än befinner dig. Beställ en webbkurs för eget lärande eller ett digitalt kurspaket till hela arbetsplatsen.

Handledning ökar förståelse

Genom handledning får du bearbeta din yrkesvardag och utvecklas i din yrkesroll.


Aktuellt

  • Internationella autismdagen

    NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är ett samlingsnamn på flera diagnoser. NPF beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. Den 2 april är det internationella autismdagen.
  • Ågrenska medverkar i podden Barnrättssnack

    Cecilia Stocks och Samuel Holgersson, berättar om den viktiga familjeön och Linus delar minnen från världens roligaste sommarjobb
  • Internationella NPF dagen!

    NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är ett samlingsnamn på flera diagnoser. NPF beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.

Intresseorganisationer


Sidan uppdaterad: 2022-05-15