Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Korttidsverksamhet och läger

Ågrenska erbjuder korttidsvistelser och läger, enligt LSS och SoL för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Våra korttidsgäster fyller ön med energi på helger, lov och under sommaren. Hos oss får barn och ungdomar möjlighet att umgås och delta i aktiviteter utifrån sina förutsättningar och behov.


Vänner för livet och spännande upplevelser

Ågrenskas korttidsvistelse är en mötesplats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Deltagarna kommer regelbundet i fasta grupper och möter samma vänner och samma personal vid varje tillfälle.

Vi försöker sätta ihop grupper med deltagare som har likartade intressen och behov för att de ska ha utbyte av varandra och de gemensamma aktiviteterna.

Hos oss kan man göra sådant man gillar men också pröva på nya saker, vi anpassar aktiviteterna efter deltagarnas egna behov och önskningar.

Personalen som ansvarar för grupperna är utbildade lärare, fritidspedagoger, fritidsledare, socionomer, sjuksköterskor med olika erfarenheter och stort engagemang.

Våra korttidsgrupper

Ågrenskas korttid vänder sig till barn- och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. 

Sommarläger på Ågrenska

Under sommaren anordnar vi sommarläger för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Vi har både dag- och dygnsläger.Sidan uppdaterad: 2023-01-11