Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Sommarläger

Under sommaren anordnar vi sommarläger för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Vi har både dag- och dygnsläger.

Ansöka om korttids- eller lägerplats.
Vänd dig till din hemkommun eller stadsdel för att ansöka om korttids-eller lägervistelse. Kontakta din LSS-handläggare, eller be att få prata med en handläggare inom LSS. Handläggare fattar beslut om korttid och läger, och kontaktar Ågrenska om de beviljar ansökan. Korttidsvistelsen bekostas av deltagarnas hemkommun eller stadsdel. Om du inte har möjlighet till insatsen via LSS finns det möjlighet att ansöka om SoL-beslut, genom Socialtjänstlagen. En förutsättning för varje deltagare är att kommunen beslutar om plats på Ågrenska.


Deltagarna i våra korttidsgrupper kommer oftast även en eller två veckor på sommaren tillsammans med sin helggrupp. Dessutom har vi möjlighet att ta emot barn och ungdomar på sommaren som inte är med i någon korttidsgrupp, men som kanske står på kö eller som bara önskar sommarvistelse.

Träffa andra

På våra sommarveckor får deltagarna träffa andra med liknande funktionsnedsättningar.
Vi sätter samman grupper så att alla ska kunna hitta kompisar. Deltagarna och personalen formar tillsammans innehållet i vistelsen utifrån de olika deltagarnas förutsättningar och önskemål. Vissa veckor har vi bestämda teman till exempel musik och skapande verksamhet.

Bad och utflykter

Under våra sommarveckor badar vi, är ute med båt och kanot, åker på utflykt, grillar korv på stranden och får chans att prova nya spännande aktiviteter. Gruppstorleken är anpassad efter barnens och ungdomarnas behov. Eftersom vi har många hus på ön kan vi ha flera grupper, av olika storlek, samtidigt.

Sjuksköterskor

Många deltagare behöver medicinsk omvårdnad på grund av till exempel epilepsi, diabetes eller andra kroniska sjukdomar. Därför har vi sjuksköterskor i de flesta arbetslag på sommaren.

Dagtid eller dygnet runt

Man kan delta en eller två veckor dagtid eller dygnet runt. Många yngre barn, eller deltagare som inte varit borta hemifrån så mycket tidigare, prövar att komma som dagbarn en eller ett par somrar innan de stannar dygnet runt.

Det är som semester
för hjärnan att komma till Ågrenska.

 

Kommande läger


Sidan uppdaterad: 2022-05-14