Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Sommarläger

Under sommaren anordnar vi sommarläger för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, även sällsynta hälsotillstånd. Vi har både dag- och dygnsläger.


Ansök om sommarläger hos socialtjänsten

  1. Vänd dig till din hemkommun eller stadsdel
    Kontakta en biståndshandläggare/socialsekreterare som handlägger insatser för personer med funktionsnedsättningar.
  2. Ansök om att få komma på sommarläger på Ågrenska
    Insatsen heter korttidsvistelse och kan beslutas om både enligt LSS och SoL.
  3. Socialsekreteraren utreder och fattar beslut
    Om sommarläger beviljas bekostas det av kommunen.


Träffa andra

På våra sommarläger får deltagarna träffa andra med liknande funktionsnedsättningar. Vi sätter samman grupper så att alla ska kunna hitta kompisar. Gruppstorleken är anpassad efter barnens och ungdomarnas behov. Eftersom vi har många hus på ön kan vi ha flera grupper, av olika storlek, samtidigt.

Vad gör vi på läger?

Deltagarna och personalen formar tillsammans innehållet i vistelsen utifrån de olika deltagarnas förutsättningar och önskemål. Under våra sommarläger badar vi, är ute med båt och kanot, åker på utflykt, grillar korv på stranden och får möjlighet att prova nya spännande aktiviteter.

Sjuksköterskor på plats

Många deltagare behöver medicinsk omvårdnad på grund av till exempel epilepsi, diabetes eller andra kroniska sjukdomar. Därför har vi sjuksköterskor i de flesta arbetslag på sommaren.

Dagtid eller dygnet runt?

Man kan delta en eller två veckor, dagtid eller dygnet runt. På lägren kommer man utan vårdnadshavare, så det är bra om man klarar av att vistas hemifrån under de dagar/dygn man är på plats. Många barn, eller deltagare som inte varit borta hemifrån så mycket tidigare, prövar att komma som dagbarn en eller ett par somrar innan de stannar dygnet runt.

Vi arbetar med hög personaltäthet och anpassar vistelsen efter deltagarnas behov. Individuella lösningar diskuteras med vårdnadshavare när vi planerar för vistelsen.

Tänk på att ansöka hos er kommun i god tid och tveka inte att kontakta oss om ni har frågor.


Sommarläger veckor
Vecka Datum
26 24-30 juni
27 1-7 juli
28 8-14 juli
29 15-21 juli
30 22-28 juli
31 29 juli - 4 augusti
32 5 - 11 augusti

 

 

Det är som
semester för hjärnan att komma till Ågrenska.

01.brygga.pngSidan uppdaterad: 2022-05-14