Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Korttidsgrupper

Ågrenskas korttid vänder sig till barn- och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Vår ambition är att sätta samman grupper där det finns möjlighet för deltagarna att hitta kompisar, göra roliga aktiviteter, samspela och utvecklas. Våra grupper vistas i olika byggnader på ön, och grupperna har varierande storlek, utifrån den miljö som passar deltagarna bäst.

Ansöka om korttids- eller lägerplats.
Vänd dig till din hemkommun eller stadsdel för att ansöka om korttids-eller lägervistelse. Kontakta din LSS-handläggare, eller be att få prata med en handläggare inom LSS. Handläggare fattar beslut om korttid och läger, och kontaktar Ågrenska om de beviljar ansökan. Korttidsvistelsen bekostas av deltagarnas hemkommun eller stadsdel. Om du inte har möjlighet till insatsen via LSS finns det möjlighet att ansöka om SoL-beslut, genom Socialtjänstlagen. En förutsättning för varje deltagare är att kommunen beslutar om plats på Ågrenska.Lekar och aktiviteter för alla åldrar och tillfällen

Aktiviteter anpassas efter ålder, intresse och behov i de olika grupperna. Deltagarna är i största möjliga mån själva delaktiga i planeringen genom att vi tar tillvara och gör avstamp från inkomna önskemål och återkommande utvärderingar.

Året runt

Ågrenskas korttidsgrupper kommer under ett veckoslut i månaden, dagtid eller dygn, och oftast en till två sommarveckor. Vi har även lovverksamhet under flera skollov för en fast grupp.

Trygghet och kontinuitet

Under de planerade vistelserna träffar deltagarna samma kompisar och ledare, vilket bidrar till en trygghet och kontinuitet.

Våra större grupper har olika inriktningar exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsehinder, större medicinska behov (t.ex. epilepsi), och sällsynta hälsotillstånd/diagnoser.

Våra mindre grupper riktar sig till med barn och ungdomar som har olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sällsynta hälsotillstånd/diagnoser.

Ågrenska är som mitt andra hem.


Sidan uppdaterad: 2022-05-14