Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Vuxenvistelser

För dig som är vuxen och har ett sällsynt hälsotillstånd erbjuder Ågrenska en unik möjlighet att under tre dagar möta andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och ta del av expertkunskap om just ditt hälsotillstånd.

 

Filmen är textad på svenska. Välj ikonen undertexter/texter för att aktivera textning.


Under vistelsen fokuserar vi på livet som vuxen med en sällsynt diagnos och de utmaningar det kan medföra. Du får möjlighet att lära dig mer om din diagnos och även utbyta erfarenheter med andra. Programmet anpassas utifrån din diagnos och dina förutsättningar och det varvas med föreläsningar, samtal och aktiviteter.


Att komma till Ågrenska som vuxen är det bästa jag gjort. Det har varit otoligt givande att få ta del av nya forskningsrön, men framför allt att få träffa andra som är i den situation som jag själv befinner mig i, och få höra deras berättelser.

Aktuella vuxenvistelserSidan uppdaterad: 2021-11-12