Sällsyntafondens logotyp Bidra till forskning för ett bättre liv!

Utlysning av forskningsanslag

Öppen 30 augusti till 30 oktober

Sällsyntafonden främjar högkvalitativ forskning med holistiskt perspektiv och individen i centrum. Sällsynta hälsotillstånd innebär konsekvenser för många delar av livet, under livets olika faser. Därför behövs multidisciplinära samarbeten som tar helheten i beaktande.

Kunskap om sällsynta och komplexa hälsotillstånd skapar förutsättningar för bättre liv för personer med dessa tillstånd, och lägger samtidigt grund för ny kunskap om vanligare sjukdomar.

Utöver medicinsk kunskap behövs också forskning om sällsynta diagnoser inom områden såsom

  • pedagogik
  • psykologi
  • sociologi
  • teknologi 

Ansökningar som involverar ett tydligt multidisciplinärt samarbete kommer därför att prioriteras.

Utlysningen 2023 gäller följande områden:

  • Forskning som syftar till att förbättra livet för personer med sällsynta hälsotillstånd inom områdena pedagogik, psykologi, sociologi och teknologi, men även till exempel avseende hjälpmedel, kommunikation och liknande
  • Kartläggning av fysiska och psykiska symtom vid genetiskt verifierade sällsynta hälsotillstånd
  • ATMP/Precisionsmedicin vid sällsynta hälsotillstånd
  • Diagnostik av sällsynta hälsotillstånd

Ansökningsblankett, word-fil öppnar i ny flik

Forskning vi stödjer

Genom åren har Sällsyntafonden aktivt främjat högkvalitativ forskning.


Sidan uppdaterad: 2023-08-14