Sällsyntafondens logotyp Bidra till forskning för ett bättre liv!

Historia

Sällsynta diagnoser har av förklarliga skäl ofta svårt att hitta stöd för forskning i jämförelse med mera etablerade och välkända medicinska frågeställningar. Behovet av en fond för det sällsynta har växt under åren och 2015 lanserades Sällsyntafonden.


Stipendiater 2022

Sällsyntafonden vill med denna Sällsynta julklapp som skall användas till forskningsändamål gratulera Er som disputerat eller blivit docenter under 2022 och som tidigare erhållit stipendier av oss.

Stipendiater 2021

Sällsyntafondens stipendier 2021 delades ut till 12 stipendiater för forskning om sällsynta diagnoser.

Stipendiater 2020

2020 års stipendier gick till 23 projekt av hög kvalitet, varav sju var fortsättningsstipendier till projekt från 2019 års utdelning.

Stipendiater 2019

Sällsyntafondens första stipendier delades ut under 2019 till 13 stipendiater för forskning om sällsynta diagnoser.

Alexandra Schildt, Leah Engman och Ida Nordgren

Sällsyntagalan 2015

Sällsyntafonden lanserades genom Sällsyntagalan den 12 januari 2015 vilken arrangerades av Alexandra Schildt, Leah Engman och Ida Nordgren. Sällsyntagalan samlade in närmare en halv miljon till fonden.

Sällsynta diagnoser har av förklarliga skäl ofta svårt att finna stöd för forskning i jämförelse med mera etablerade och välkända medicinska frågeställningar.

Alexandra, Ida och Leah startade sitt gymnasieprojekt med tanken att samla in pengar för att stödja föräldrar till barn med sällsynta sjukdomar. Det mynnade ut i ett helt fantastiskt program med bland annat lansering av Sällsyntafonden. Kvällen avslutades en med auktion, med donerade verk av kända konstnärer, bland andra Clay Ketter, Helene Billgren, Timo Solin, Pål Svensson, Kent Karlsson, Ulf Rollof, Fredrik Landergren, Charlotte Gyllenhammar och Meta Isæus-Berlin.

Anders Olauson talar
Alexandra Schildt, Leah Engman och Ida Nordgren
Inbjudan Sällsyntagalan 2015
Inbjudan Sällsyntagalan 2015

Om fonden

Målet med Sällsyntafonden är att främja forskning för att underlätta livet för personer med sällsynta diagnoser genom att utveckla bättre diagnostik, individanpassade behandlingar och ett ett åldersövergripande, holistiskt omhändertagande.


Sidan uppdaterad: 2023-02-15