Syskonkompetens Hur är det att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning?

Om syskonrollen

Som syster eller bror hamnar man lätt i skymundan eftersom barnet med funktionsnedsättning, av naturliga skäl, behöver mycket av föräldrarnas uppmärksamhet.

Forskning kring syskonperspektivet visar att barn som har syskon med funktionsnedsättningar kan behöva stöd. Ett flertal studier visar att syskon har bristfällig kunskap om sin systers/brors sjukdom eller funktionsnedsättning och vilka följder den ger.

Här kan du läsa mer om hur det kan vara för syskon i olika åldrar.

Små syskon

Barn behöver få hjälp att sätta ord på sin situation. Många barn behöver prata om och dela sin verklighet samt få sin situation bekräftad. Barn behöver ett namn på sitt syskons sjukdom eller funktionsnedsättning.

Syskon 7–12 år

I åldern 7–12 år får barnen ökad insikt både om sig själv, om sitt syskon och om sin familjesituation. För barnet blir det tydligt att jag är syskon i en annorlunda syskonrelation.

Tonåringar

I tonåren är man mån om att passa in i kamratgruppen. Ofta drar sig tonåringen ifrån familjen och kompisarna betyder mycket.

Vuxna syskon

I vuxen ålder väcks ofta nya tankar kring rollen som syskon till någon med funktionsnedsättning.


Sidan uppdaterad: 2021-11-14