Syskonkompetens Hur är det att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning?

Metoder och verktyg

Hur kan vi stödja och stärka syskon? Att kunna prata om stora frågor i familjen är för barn en stark skyddsfaktor. Att leda och hjälpa barn att samtala om svåra frågor med hjälp av olika material gör det lättare för dem att förstå och kunna handskas med sin värld. På så sätt gör vi dem också tryggare. Det är vårt ansvar som vuxna att hjälpa barn med detta.

Metoder och verktyg innehåller stöd, tips och idéer för att samtala eller anordna verksamheter för syskon.

Arbetsmaterial

Ta del av Ågrenskas förslag på samtalsteman och verktyg för samtal med syskon.

Litteratur

Här finns tips på referenslitteratur och skönlitteratur.

Projekt

Här kan du läsa om tidigare och nu pågående projekt om syskonskap.


Sidan uppdaterad: 2022-01-09