Syskonkompetens Hur är det att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning?

Projekt

Här kan du läsa om våra projekt om syskonskap.

Ågrenska bedriver samverkansprojekt med flera olika aktörer bland annat när det gäller syskonskap och funktionsnedsättningar.

Denna webbplats kom till genom ett projekt som Ågrenska genomförde 2009 – 2012 i samarbete med Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting, AMC-föreningen samt författaren Christina Renlund. Ågrenskas arbete med syskon har sedan fortsatt i olika delar av vår verksamhet.

Syskon i fokus 2019-2022

Syskon i fokus var ett projekt om syskon till en person med funktionsnedsättning finansierat av Solstickan.

Syskonkärlek 2009-2012

Ågrenska fick 2009-2012 projektmedel från Allmänna Arvsfonden för ett projekt om syskon till barn med funktionsnedsättning.


Sidan uppdaterad: 2022-01-09