Syskonkompetens Hur är det att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning?

Personuppgiftspolicy

Här kan du läsa om hur, varför och med vilken rättslig grund Ågrenska behandlar personuppgifter, samt de rättigheter du har som registrerad.

Ågrenska AB (svb), 556436-2217 är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar och en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.

Ågrenska hanterar personuppgifter i sin verksamhet och följer reglerna i  dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Det innebär att fysiska personers integritet är av högsta vikt för oss.

Vår ambition och strävan är att vara transparent med hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vi samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för de ändamål som de är avsedda för. Vi använder uppgifterna i våra interna register, för uppföljning och för att skicka information om våra verksamheter. Vi har också rutiner för hur vi lagrar och gallrar uppgifterna.


Sidan uppdaterad: 2023-01-10