Syskonkompetens

Hur är det att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning?

Att ha en bror eller syster med funktionsnedsättning


Välkommen

En samlingsplats för alla som är intresserade av att ta del av kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning.

Om syskonrollen

Som syster eller bror hamnar man lätt i skymundan eftersom barnet med funktionsnedsättning, av naturliga skäl, behöver mycket av föräldrarnas uppmärksamhet.

Om föräldrar och närstående

Nätverket runt en familj med barn med funktionsnedsättning har stor betydelse, inte minst för syskonen.

Metoder och verktyg

Hur kan vi stödja och stärka syskon? Metoder och verktyg innehåller redskap och tillämpningar i arbetet med stöd till syskon.

Aktuellt

  • Vilket stöd behöver de som lever med väntesorg?

    Vilket stöd behöver familjer som lever med väntesorg? Och vad behöver de runt omkring? Under en solig majdag på Ågrenska delade storasystern Sara Andersson samt föräldrar, personliga assistenter och vårdpersonal med sig av sina erfarenheter kring ämnet.
  • Föreläsningar från konferensen Livets möjligheter om ett annorlunda syskonskap

    Astrid Emker, pedagog vid Ågrenska, delar med sig av sina och Ågrenskas erfarenheter kring vad det kan innebära för barn och unga att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Hon lyfter också betydelsen av att få samtala med andra med liknande erfarenheter.
  • Internationella syskondagen

    Den 10 april varje år uppmärksammas den internationella syskondagen. Vi vill i samband med dagen passa på att lyfta webbplatsen syskonkompetens och berätta om vår verksamhet för dig som är syskon och har en bror eller syster med funktionsnedsättning.

Kalender syskonaktiviteter