Syskonkompetens Hur är det att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning?

Om föräldrar och närstående

Nätverket runt en familj med barn med funktionsnedsättning har stor betydelse, inte minst för syskonen.

Föräldrar i familjer med flera barn kan fundera på hur syskon påverkas av att växa upp med en bror eller syster som har en funktionsnedsättning. Det är lätt att som förälder känna sig otillräcklig och ha dåligt samvete för att man inte ägnar syskonen tillräckligt med uppmärksamhet och tid.

Att ha människor i sin omgivning som man har förtroende för och som kan förstå ens situation kan göra livet lättare för familjer. Nätverket kan bestå av släkt, vänner och professionella. Det är till hjälp för alla i familjen att någon finns där, hjälper till, stöttar och lyssnar utan att man behöver be om det.

För de vuxna barnen kan det ibland upplevas som svårt att be sina föräldrar om hjälp.

Föräldrar

Föräldrar i en familj med flera barn kan ofta fundera på hur syskon påverkas av att växa upp med en bror eller syster, som har en funktionsnedsättning eller sjukdom. Många föräldrar kan känna att de inte hinner med syskonen.

Mor- och farföräldrar

Nätverket runt familjer som har barn med funktionsnedsättning eller sjukdom är av stor betydelse. Mor- och farföräldrar har ofta en särskild betydelse i familjens nätverk.


Sidan uppdaterad: 2022-01-09