Syskonkompetens Hur är det att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning?

Mor- och farföräldrar

Nätverket runt familjer som har barn med funktionsnedsättning eller sjukdom är av stor betydelse. Nätverkets storlek varierar från familj till familj och det kan bestå av släkt, vänner och professionella. Mor- och farföräldrar har ofta en särskild betydelse i familjens nätverk.

För föräldrar med barn med funktionsnedsättning kan det ibland upplevas som svårt att be sina föräldrar om hjälp. Far- och morföräldrar kan bära på egen sorg och osäkerhet inför sitt barnbarn och situationen. Som familj behöver man dock någon som finns där och lyssnar, hjälper till och stöttar utan att man behövt be om det.

Stöd för syskon

Mor- och farföräldrarna har också en särskild betydelse för barnbarnen. Relationen mellan dem och barnbarnen är ofta fria från vardagens rutiner, tidsbrist och krav. Istället kan det finnas mer tid att fokusera på samtal och att bara umgås.

Mor- och farföräldrarna kan bli särskilt viktiga för syskonet genom att uppmärksamma och se syskonets egna behov. Det kan exempelvis handla om att skapa förutsättningar för samtal, låta syskonet berätta om sina tankar, känslor och oro.

Genom att som mor- och farförälder också ta hand om barnet med funktionsnedsättning kan du skapa tid för föräldrarna att umgås mer även med syskonet i familjen. Kanske kan det ge dem tid till aktiviteter som inte fungerar om barnet med funktionsnedsättning är med.


Sidan uppdaterad: 2022-01-11