Syskonkompetens Hur är det att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning?

Arbetsmaterial

Här kan du ta del av våra förslag verktyg och metoder för samtal.

Samtalsteman

De teman som beskrivs är generella teman i en annorlunda syskon situation. För det eller de barn du möter kan helt andra teman vara aktuella och i samtal kan också nya teman växa fram. Självklart finns också mer specifika teman i syskonsituationen.

Samtalsverktyg

Här presenteras konkreta arbetssätt som använts i tidigare syskonprojekt och Ågrenskas arbete med syskon.

Idé- och metodhäften

Här hittar du idé- och metodhäften som kan ge inspiration och information till dig som vill starta syskonverksamhet.

Filmer som inbjuder till samtal

I dessa fyra, korta filmer visas exempel på samtal med syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom.


Sidan uppdaterad: 2022-01-09