Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Din sökning på "*" resulterade i 660 träffar

Visar 660 sökträffar

Kraniofaryngeom 2022, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2022-12-20

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Transposition 2021, fokusgruppintervju vuxenvistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-01-04

Under Ågrenskas vuxenvistelser har vi under många år genomfört fokusgruppsintervjuer. Ågrenska skriver sammanfattningar av intervjuerna för att samla de vuxna personernas erfarenheter av hur deras

Blåsexstrofi 2023, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-03-21

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Dysmeli 2022, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-03-21

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.