Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Din sökning på "cri du chat" resulterade i 336 träffar

Visar 336 sökträffar

Samtalsteman

Senast uppdaterad 2022-01-07

De teman som beskrivs är generella teman i en annorlunda syskon situation. För det eller de barn du möter kan helt andra teman vara aktuella och i samtal kan också nya teman växa fram. Självklart

Sotos syndrom 2022, vuxenvistelse.pdf

Senast uppdaterad 2022-11-20

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Optikushypoplasi 2023, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2024-02-12

Optikushypoplasi, familjevistelse Dokumentation nr 677 FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser © Ågrenska 2023 | agrenska.se 2 © Ågrenska 2023, nr 677

Aperts syndrom 2018, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2022-10-05

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Neuroblastom 2021, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2022-10-05

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Williams syndrom 2020, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2022-10-05

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.