Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Din sökning på "cri du chat" resulterade i 336 träffar

Visar 336 sökträffar

Kraniofaryngeom 2022, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2022-12-20

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Enkammarhjärta 2023, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-05-29

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Leukodystrofier 2019, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2022-10-05

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Spinal muskelatrofi 2018, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2022-10-05

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Sicklecellanemi 2022, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2022-12-20

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Aortadissektion 2019, fokusgruppintervju vuxenvistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-01-04

Under Ågrenskas vuxenvistelser har vi under många år genomfört fokusgruppsintervjuer. Ågrenska skriver sammanfattningar av intervjuerna för att samla de vuxna personernas erfarenheter av hur deras