Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi håller dig uppdaterad via e-post om vad som är på gång inom Ågrenskas olika verksamheter.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, sidan nytt fönster

 En nyckel i samarbetet kring barn och unga med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser

Genom att delta på Ågrenskas diagnosspecifika kurser under våra familjevistelser får du möjligt att öka din kunskap om ett specifikt sällsynt hälsotillstånd/diagnos, om dess symtom och konsekvenser i vardagen. Våra erfarenheter visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete när familj, berörd personal och närstående deltar på kurserna tillsammans.

Tipsa om Ågrenskas familjevistelser

Ågrenska arrangerar ca 20 familjevistelser per år för familjer med barn som har olika sällsynta hälsotillstånd/diagnoser. Under varje vistelse deltar mellan 10-12 familjer. Familjevistelserna erbjuder en unik möjlighet för familjerna att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Tipsa gärna familjer som du möter i ditt arbete. Aktuella familjevistelser uppdateras kontinuerligt på vår webbplats.

Öka din kompetens om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser

Möter du eller dina medarbetare barn, unga eller vuxna med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar i arbetet? Öka din/er kompetens genom att ta del av Ågrenskas kursutbud. Vi erbjuder webbkurser, öppna kurser på plats och via streaming, Vi åtar oss också uppdragsutbildningar och handledningsuppdrag.v

Sällsynta hälsotillstånd/diagnoser vad är det?

Varje sällsynt hälsotillstånd/diagnos är ovanligt, men det finns många! Det är bra att vara påläst när du eller din personal träffar personer som behöver hjälp. I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd finns lättillgänglig information som beskriver fler än 300 olika diagnoser. Texterna i kunskapsdatabasen uppdateras löpande och ett sammanfattande informationsblad i pdf-format ger en kortfattad bild av respektive diagnos.

För ett optimalt liv utifrån ett helhetsperspektiv

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar. Vi är en idéburen verksamhet som drivs utan vinstsyfte. För information om vår verksamhet, kontakta oss på e-post: agrenska@agrenska.se eller telefon 031-750 91 00

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)