Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi håller dig uppdaterad via e-post om vad som är på gång inom Ågrenskas olika verksamheter.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, sidan nytt fönster

 


Prenumerationen är gratis. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.  

Stärk din kompetens med digitala kurser

Ta del av Ågrenskas kursutbud med utbildningar över webben när du vill och var du vill. Vi erbjuder öppna kurser via streaming och digitala kurspaket för dig och dina kollegor. Exempel på digitala utbildningar: Digitala kurspaket: Syskonkärlek - att möta och bemöta syskon; Att möta personer med NPF; Epilepsi i vardagen Streaming via Zoom; Adhd och autism i vardagen, del 1 och 2; Webbkurs, Introduktion sällsynta diagnoser – Gratis!

Diagnosspecifik utbildning

Ågrenska erbjuder två dagars diagnosspecifik utbildning om olika diagnoser för dig som möter barn och unga med sällsynta hälsotillstånd i ditt arbete. Genom att delta på utbildningsdagarna vid våra familjevistelser får du möjlighet att öka din kunskap om diagnos, symtom och konsekvenser i skola och vardagsliv. Du kan delta på plats eller via streaming över Zoom.

Barn med NPF - samarbete för stöd till föräldrar

Ågrenskas Familjestödsverksamhet har bedrivit verksamhet sedan 1999 och erbjuder bl.a. unika föräldrakurser till familjer med barn, tonåringar och unga vuxna med NPF-svårigheter, beteendeproblem och inlärningssvårigheter, med eller utan diagnos. Kurserna ger deltagarna ökad kunskap och förståelse samtidigt som de blir en mötesplats för att dela erfarenheter med andra i samma situation. Kurserna skräddarsys utifrån deltagarnas behov och vi har goda erfarenheter av att hålla kurserna digitalt över Zoom vilket ger goda möjligheter för föräldrarna att delta. Vi kan erbjuda samarbetslösningar för kommuner i hela landet.

Information om > 300 sällsynta hälsotillstånd

Varje sällsynt hälsotillstånd är ovanligt, men det finns många! Det är bra att vara påläst när du träffar personer som behöver hjälp av dig. I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd finns lättillgänglig information som beskriver fler än 300 olika tillstånd. Texterna i kunskapsdatabasen uppdateras löpande och ett sammanfattande informationsblad i pdf-format ger en kortfattad bild av respektive hälsotillstånd.

Att leva med ett sällsynt hälsotillstånd

Under Ågrenskas familje- och vuxenvistelser hålls föreläsningar av läkare och andra sakkunniga professionella. Föreläsningarna vid vistelserna sammanfattas i en dokumentation som sakgranskats. För att ge en bild av hur det är att leva med den aktuella diagnosen innehåller dokumentationen också en intervju med en av deltagarna under vistelsen. Dokumentationen är ett bra komplement till annan information om sällsynta hälsotillstånd för dig som behöver kunskap för att möta det ovanliga.

Tipsa familjer om Ågrenskas familjevistelser!

Ågrenska arrangerar cirka 20 familjevistelser per år för familjer med barn som har olika sällsynta hälsotillstånd. Under varje vistelse deltar mellan 10-12 familjer. Familjevistelserna erbjuder en unik möjlighet för familjerna att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Det är ofta kuratorer som hjälper familjerna att ansöka om att delta på en vistelse. Tipsa gärna familjer som du möter i ditt arbete. Aktuella familjevistelser uppdateras kontinuerligt på vår webbplats.

Mer än bara assistans

Ågrenska har en lång tradition av att se möjligheter även i svåra situationer. Därför anordnar Ågrenska assistans åt personer i alla åldrar. De flesta av våra uppdragsgivare lever med sällsynta hälsotillstånd. Alla assistansberättigade och deras behov är unika och Ågrenska har en lång tradition av att se möjligheter även i svåra situationer. Ågrenska driver en brukarstyrd assistans utan vinstintresse och satsar stort på assistenters utbildning och handledning.

Korttid och läger för självklara upplevelser

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning behöver få chans till upplevelser liknande dem som jämnåriga utan funktionsnedsättningar tar för självklara. Därför erbjuder Ågrenska korttidsvistelse enligt LSS och SoL på helger, på lov och sommar för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. I vår unika miljö får deltagarna utbyte av umgänge och aktiviteter i grupper med kamrater med likartade intressen. Vår personal är välutbildad med olika erfarenhet och stort engagemang.

För ett optimalt liv utifrån ett helhetsperspektiv

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar. För information om vår verksamhet kontakta oss på e-post: agrenska@agrenska.se, telefon: 031-750 91 00

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)