Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Din sökning på "*" resulterade i 660 träffar

Visar 660 sökträffar

Internationella NPF dagen!

Senast uppdaterad 2023-03-15

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är ett samlingsnamn på flera diagnoser. NPF beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. Visste du att inlägg på intagram Kontaktpunkt -

Reviderad text om Moyamoya

Senast uppdaterad 2023-03-28

Moyamoya är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av en tilltagande förträngning av vissa av hjärnans blodkärl. Det kan leda till återkommande attacker med neurologiska symtom, stroke eller TIA.

Ministerbesök på Ågrenska

Senast uppdaterad 2023-01-18

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson gästade under onsdagen Ågrenska. Syftet med besöket var bland annat att diskutera möjligheter att förbättra livssituationen för personer med sällsynta

Neurofibromatos typ 1

Senast uppdaterad 2023-01-10

Vad är en vuxenvistelse? Vad kostar det att delta? Vistelsen sammanfattas i en dokumentation Kunskapsdatabasen expandable-gray expandable-gray expandable-gray expandable-gray Under vistelsen

7 februari - 9 februari

Lyser upp för det sällsynta

Senast uppdaterad 2024-02-23

Ågrenska Kontakta oss expandable-light-blue expandable-light-blue Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar. Ågrenska är en