Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Din sökning på "*" resulterade i 660 träffar

Visar 660 sökträffar

Narkolepsi 2018, fokusgruppintervju vuxenvistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-01-04

Under Ågrenskas vuxenvistelser har vi under många år genomfört fokusgruppsintervjuer. Ågrenska skriver sammanfattningar av intervjuerna för att samla de vuxna personernas erfarenheter av hur deras

Tarmsvikt 2018, fokusgruppintervju vuxenvistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-01-04

Under Ågrenskas vuxenvistelser har vi under många år genomfört fokusgruppsintervjuer. Ågrenska skriver sammanfattningar av intervjuerna för att samla de vuxna personernas erfarenheter av hur deras

Turners syndrom 2022, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-01-04

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Spinal muskelatrofi 2022, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-04-04

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Crouzons syndrom 2023, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-03-30

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Angelmans syndrom 2023, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-08-23

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

Artrogrypos, AMC 2023, familjevistelse.pdf

Senast uppdaterad 2023-08-28

Dokumentationen innehåller sammanfattningar av föreläsningarna en intervju med en deltagande familj eller vuxen med ett sällsynt hälsotillstånd.

TGA_Årsredovisning samt rev.ber 2022 VF.pdf

Senast uppdaterad 2023-11-16

Ågrenska Vänskapsföreningen Org nr 857209-4152 Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 Styrelsen för Ågrenska Vänskapsföreningen avger härmed följande årsredovisning