Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Diagnosspecifik kurs albinism - program

Lokal: Ågrenska Akademin

 

Tid

Programpunkt

08.15 Mötesrummet öppnar i Zoom
08.15 - 08.30 Registrering för deltagare på plats på Ågrenska
08.30 

Introduktion till kursen och information om Ågrenska
Anna Karin Björnström, kursledare, Familjeverksamheten, Ågrenska 

09.00 - 09.05

Inledning
Åsa Sunesson, koordinator, Ågrenska

09.05 - 10.15

Bakgrund och utredning av ögonengagemang, inklusive genetik vid albinism
Lotta Gränse, specialistläkare, med dr. Ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

10.15 - 10.45 Paus
10.45 - 11.45

Albinism ur hudläkarens perspektiv
Rahime Inci, specialistläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

11.45 - 12.00 Frågestund för kursdeltagare
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.00

Ögat och synutveckling vid albinism
Anders Sjöström, specialistläkare, docent, Institutionen för neurovetenskap, Göteborgs Universitet

14.05 - 15.00 Programpunkt ej fastställd
15.00 - 15.15

Sammanfattning och avslutning av dagen
Anna Karin Björnström, kursledare

Lokal: Ågrenska Akademin

 

Tid

Programpunkt

08.15 Mötesrummet öppnar i Zoom
08.40 Återkoppling av gårdagens program
Anna Karin Björnström, kursledare, Ågrenska
09.00 - 10.00

Livsförändring och lärande vid synnedsättning och blindhet 
Inger Berndtsson, universitetslektor i specialpedagogik, docent. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

10.00 - 10.30 Paus
10.30 - 11.45

Att leva med annorlunda utseende
Marizela Kljajic, överpsykolog, med dr. Verksamhet plastikkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

11.45 - 12.00 Frågestund för kursdeltagare
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.45 Ågrenskas pedagogiska erfarenheter
pedagog, Ågrenska
13.45 - 14.45 Syskonrollen
Ågrenska
14.45 - 15.15 Paus
15.15 - 16.15

Munhälsa och munmotorik
Specialisttandläkare, tandsköterska och logoped, Mun-H-Center, Göteborg

16.15 - 16.30

Avslutning och utvärdering


Sidan uppdaterad: 2024-05-14