Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Solida tumörer, barn under 10 år

23 april - 24 april 2024
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 14 april 2024
Pris:

Läs prisuppgift nedan. 

Barncancerfonden och Ågrenska bjuder in till två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som behandlats för solida tumörer.

I samband med familjevistelser på Ågrenska genomförs två diagnosspecifika kursdagar.

Kursdagarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga som har behandlats för en cancersjukdom, samt till dig som är närstående till en familj som deltar i den aktuella familjevistelsen.

Under kursdagarna ges du möjlighet att öka dina kunskaper om diagnosen, samt vilka konsekvenser och utmaningar den kan medföra, både för barnet med cancerdiagnos och övriga familjemedlemmar.

Erfarenheten säger oss att det är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet att föräldrar, personal och närstående deltar tillsammans i kursdagarna.

Innehåll

Kursdagarna innehåller föreläsningar av specialister och yrkesverksamma inom olika områden. 

Medverkande

  • Åsa Persson Dobruna, Fysioterapeut, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, fysioterapi och beteendemedicin, Uppsala Universitet
  • Karin Henning, Specialistläkare, Barnonkologen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  • Lena Eskilsson Falck, kurator, Drottning Silvias Barnsjukhus
  • Ulrika Persson, Konsultsjuksköterska, Barnonkologen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.


Sidan uppdaterad: 2023-10-17