Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Föräldraträff andra träffen

26 mars 13.00-16.00

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 1, Hovås
Sista ansökningsdag: 8 mars 2024

Träffarna arrangeras i samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser Väst. Vi kommer att träffas två eftermiddagar med några veckors mellanrum. Tisdagen den 12 mars och den 26 mars klockan 13.00-16.00.


Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika.

Vårdnadshavare som behöver avstå från arbete kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan, läkarintyg kan efterfrågas.

Intyg som styrker närvaro vid träffarna lämnas av Ågrenska vid behov.

Föräldraträffar för dig som bor i norra delen av Hallands län (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun) och Västra Götalands län.

Samtalsledare 

Sjuksköterska och samtalsledare

Samuel Holgersson har bred kunskap om olika medicinska tillstånd och lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar med såväl sällsynta hälsotillstånd som mer vanligt förekommande funktionsnedsättningar. Han har lång erfarenhet av att arbeta med syskon till barn med funktionsnedsättning och har medverkat i projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Samuel är också en ofta anlitad föreläsare inom ämnet syskonrollen. 

Socionom, föreläsare och handledare

Cecilia Stocks har lång erfarenhet av arbete med såväl föräldrar och anhöriga som barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Cecilia anlitas flitigt både för arbete med föräldragrupper och för utveckling i arbetsgrupper. Föräldraskap, sällsynta diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är några av Cecilias specialområden.


Föräldraträffar

Har ditt barn nyligen har fått en sällsynt diagnos?. Delta i en samtalsgrupp där du kan ta upp frågor, dela vardagserfarenheter, reflektera och få tips och idéer tillsammans.

Kunskapsstöd

Här har vi samlat olika slags kunskapsstöd som vi har tagit fram i vår verksamhet. Materialet kan användas som stöd i olika verksamheter eller för enskilda personer.


Sidan uppdaterad: 2023-12-09