Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur tillgänglig agrenska.se är, vilka brister som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Agrenska.se och syskonwebbarna, Sällsyntafonden och Syskonkompetens, ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel man använder.

Ågrenska har deltagit i projektet FEAT (Features for accessibility through templates),funka.nu, som testare under perioden mars 2020 - juli 2021. Där togs det fram tillgängliga mallar i Episerver (numera Optimizely), med inbyggd tillgänglighet som ger stöd till redaktörer. Vår nuvarande webbplats baseras på dessa mallar.


Webbtillgänglighetsdirektivet, öppnar ny flik

Vägledning för webbutveckling, öppnar ny flik


Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från agrenska.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst kan du kontakta oss via e-post. Här kan du också rapportera brister i tillgänglighet.

 

Myndigheten för digital förvaltning, öppnar ny flik


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Bristande förenlighet med lagkrav

  • Årsmötesprotokoll som är inskannade som pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade gäller syskonkompetens, Sällsyntafonden och Ågrenskas vänskapsförening.
  • Pdf:filer äldre än 2018 gäller dokumentationer och fokusgruppsintervjuer är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Pdf:filer, ansökningsformulär till ungdoms-, syskon- och vi som mist vistelsen är inte tillgänglighetsanpassade. De formulären ska anpassas under våren 2024.

Innehåll som inte omfattas av lagkrav

  • De flesta äldre filmer på Ågrenskas webbplats är textade men inte syntolkade.
  • Presentationen av Sällsyntafondens stipendiaters forskningsarbete med filmer är enbart textade automatiskt till engelska och är inte syntolkade.
  • Pdf:er äldre än 2018 är inte tillgänglighetsanpassade.

Andra aktörer

Hur vi testat webbplatsen

Vi har granskat agrenska.se med hjälp av en självskattning, intern test, av tillgängligheten.

Senaste bedömningen gjordes under januari 2024.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 


Sidan uppdaterad: 2024-01-09