Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Din sökning på "*" resulterade i 660 träffar

Visar 660 sökträffar

Syskonkärlek 2009-2012

Senast uppdaterad 2022-01-07

Syskonkärlek 2009-2012 Ågrenska fick 2009-2012 projektmedel från Allmänna Arvsfonden för ett projekt om syskon till barn med funktionsnedsättning. Syskonkärlek 2009-2012 Ågrenska fick 2009-2012

Samtalsteman

Senast uppdaterad 2022-01-07

De teman som beskrivs är generella teman i en annorlunda syskon situation. För det eller de barn du möter kan helt andra teman vara aktuella och i samtal kan också nya teman växa fram. Självklart

Samtalsverktyg

Senast uppdaterad 2022-01-07

Här presenteras konkreta arbetssätt som använts i tidigare syskonprojekt och Ågrenskas arbete med syskon. Samtalsverktyg är konkreta stödverktyg i samtal som gör det lättare för barnet att berätta.

Frågor och svar

Senast uppdaterad 2022-05-06

Här har vi sammanställt frågor från föräldrar och anhöriga gällande syskonrollen. Christina Renlund, leg. psykolog och psykoterapeut, ger svar på frågorna. <SEOSitemaps><enabled>true</enabled><

Arbetsmaterial

Senast uppdaterad 2022-01-07

Syskonkompetens -arbetsmaterial Ta del av Ågrenskas förslag på samtalsteman och verktyg för samtal med syskon. Syskonkompetens -arbetsmaterial Ta del av Ågrenskas förslag på samtalsteman och

Litteratur

Senast uppdaterad 2022-01-07

Syskonkompetens -litteratur Ågrenska publicerar inspirationsmaterial och arbetsmetoder som används i verksamheten . Syskonkompetens -litteratur Ågrenska publicerar inspirationsmaterial och

Projekt

Senast uppdaterad 2022-01-07

Syskonkompetens - projekt Ågrenska bedriver samverkansprojekt med flera olika aktörer bland annat när det gäller syskonskap och funktionsnedsättningar. Syskonkompetens - projekt Ågrenska bedriver

Syskon 7–12 år

Senast uppdaterad 2022-01-07

Syskon 7-12 år Syskon i åldern 7-12 år riktar sina intressen och aktiviteter utåt, utanför familjen. Det är på många sätt en känslosam ålder när barnet ser och jämför sig och sin familj med andra