Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

För er som familj

Vad är stärkande för en familj? Ågrenskas verksamheter utgår från att kunskap, erfarenhetsutbyte och avlastning kan underlätta vardagen. I flera av våra verksamheter erbjuds möjligheter att möta andra i liknande livssituation.


Verksamheter, i alfabetisk ordning

 • Familjestödsenhet

  Stödenhet som vänder sig till familjer i Göteborg och erbjuder bl.a. telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrautbildningar.
 • Familjevistelser

  Hos Ågrenska får familjer som har barn med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser från hela landet en unik möjlighet att mötas, ta del av kunskap och utbyta erfarenheter i en härlig miljö. Såväl barnen som deras föräldrar och syskon får ta del av ett skräddarsytt program anpassat utifrån diagnosen och deras behov.
 • NPF-konsulenten

  För bosatta i Göteborg erbjuder vi information, vägledning, föreläsningar och konsultationer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Personlig assistans

  Ska du ansöka om insatsen personlig assistans eller har du ett assistansbeslut och söker en seriös anordnare med särskild kompetens om sällsynta hälsotillstånd?

Sidan uppdaterad: 2021-10-14