Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

För dig som är vuxen

På Ågrenska ser vi hela livets möjligheter! För dig som är vuxen erbjuder vi flera verksamheter som kan vara både stärkande, stöttande och utvecklande.


Att komma till Ågrenska som vuxen är det bästa jag gjort. Det har varit otoligt givande att få ta del av nya forskningsrön, men framför allt att få träffa andra som är i den situation som jag själv befinner mig i, och få höra deras berättelser.

Verksamheter, i alfabetisk ordning

  • Vuxenvistelser

    Ågrenskas vuxenvistelser anpassas utifrån din diagnos och dina förutsättningar. Under vistelsen får du bland annat träffa medicinska experter på ditt tillstånd. Du får också träffa andra med samma diagnos som du har.
  • Daglig verksamhet

    Vi erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter och social gemenskap i en tydlig och unik miljö.
  • Personlig assistans

    Det är den assistansberättigades behov som styr och du väljer själv dina personliga assistenter. Det är också viktigt att dina assistenter har en bra arbetsmiljö och får vidareutbildning.

Aktuella vuxenvistelser

Kunskapsstöd i din vardag

Använd gärna våra dokumentationer och informationstexterna från Socialstyrelsen kunskapsdatabas som stöd vid din vardagliga kontakt med yrkesverksamma.Sidan uppdaterad: 2021-11-15