Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Ministerbesök på Ågrenska

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson gästade under onsdagen Ågrenska. Syftet med besöket var bland annat att diskutera möjligheter att förbättra livssituationen för personer med sällsynta hälsotillstånd.

Under besöket fick ministern träffa familjer som deltog i en familjevistelse under veckan, personal och ledning för att på plats få veta mer om Ågrenskas arbete.

Sjukvårdsministern gick en rundvandring på Lilla Amundön, med nedslag i verksamhetens olika delar.  Ministern fick bland annat en inblick i Ågrenskas arbete med daglig verksamhet och korttidsvistelser. Hon fick också möta familjer från hela landet som kommit till veckans familjevistelse. Besöket avslutades med samtal om de gemensamma behov och utmaningar som finns inom sällsynta hälsotillstånd/diagnoser.

Fint och värdefullt att få besöka och höra om den fantastiska verksamhet som bedrivs av Ågrenska. Ett inspirerande exempel på hur man kan stötta och hjälpa barn med sällsynta sjukdomar och diagnoser och deras familjer, säger Acko Ankarberg Johansson.

Vi är väldigt glada att ha fått visa upp vårt arbete. Man talar om sällsynthet,
men tillsammans är det här en stor och utsatt grupp där det krävs gemensamma insatser från samhället för att skapa en förbättrad livssituation. I det avseendet tar vi med oss ett mycket givande besök som lämnar en positiv eftersmak, säger Zozan Sewger Kvist.

 

Kontakt

Zozan Sewger Kvist

VD Ågrenska AB (svb)

Om Ågrenska

Sedan 1989 arbetar Ågrenska för att skapa förutsättningar för ett optimalt liv för personer med sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar. Vi är ett nationellt kompetenscentrum där vetenskap och hjärta går hand i hand. Vi bedriver bland annat korttidsverksamhet, familjevistelser, personlig assistans, kurser och konferens. Vi erbjuder en enastående vacker mötesplats beläget på Lilla Amundön, strax söder om Göteborg. Ågrenska är en idéburen organisation utan vinstintresse.

 


Sidan uppdaterad: 2023-01-15