Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

"Elefanten i rummet" - att leva med en synlig funktionsnedsättning

26 september 09.15-15.45
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 29 augusti 2024
Pris:

Se prisuppgift nedan

Vad kan det innebära att leva med en synlig funktionsnedsättning? Hur kan du som möter personer med en synlig funktionsnedsättning i ditt arbete och i din vardag göra för att vara ett bra stöd?

Konferensen ”Elefanten i rummet” belyser det som alla ser men ingen säger. Vi vänder och vrider på frågan hur det kan vara att leva med en normbrytande funktionalitet. Föreläsningarna speglar frågan  ur olika perspektiv;

  • Sociologiskt; interaktion, normer, identitet och synen på den funktionella kroppen
  • Individens; självbild, öppenhet, strategier
  • Psykologiskt; strategier, socialt stöd, beteenden, tankar och föreställningar

Temat lyfts ur ett livsperspektiv och passar såväl dig som möter eller arbetar med barn och unga som du som möter vuxna med en normbrytande funktionalitet.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, habilitering, LSS och skola/förskola samt privatpersoner med intresse för frågorna

 

 

Lagom blandning av föreläsare och innehåll; forskning med teorier, egna upplevelser och erfarenhet, praktisk input kring bemötande.
Bra att gå tillsammans med kollegor för fortsatt gemensam reflektion.

 

Lärare

Medverkande

  • Elisabet Apelmo, konstnär och sociolog, fil dr Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
  • Jenny Larsson, ”funkivist”, leg. arbetsterapeut, lever med en synlig funktionsnedsättning cerebral pares (CP), Instagramkontot @jennyspyssel
  • Marizela Kljajic, överpsykolog, med dr. Specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi samt neuropsykologi., Plastikkirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Sidan uppdaterad: 2024-04-14