Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Anmälningsvillkor för kurser och utbildningar

Följande villkor gäller vid anmälan till kurser och utbildningar.

Anmälan till kursen

Anmälan är bindande för deltagaren så snart Ågrenska accepterat bokningen och skickat bekräftelse till deltagaren via e-post. 

Avbokning

Avbokning ska ske skriftligt till Ågrenska via e-post.

Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart debiteras deltagaren med 50 % av kursavgiften.

Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras deltagaren med 100 % av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma organisation/företag efter samråd med Ågrenska.

Inställd kurs

Ågrenska har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Om kursen ställs in informeras deltagaren om det senast en vecka innan kursstart.

Fakturering

Ågrenska fakturerar kursavgiften i samband med kursstart.

Har du frågor gällande anmälningsvillkoren kontakta oss. 


Sidan uppdaterad: 2021-12-12