Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Leukemi och lymfom

5 november - 6 november 2024
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 27 oktober 2024
Pris:

Läs prisuppgift nedan. 

Barncancerfonden och Ågrenska bjuder in till två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som behandlats för leukemi eller lymfom.

I samband med familjevistelser på Ågrenska genomförs två diagnosspecifika kursdagar.

Kursdagarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga som har behandlats för en cancersjukdom, samt till dig som är närstående till en familj som deltar i den aktuella familjevistelsen.

Under kursdagarna ges du möjlighet att öka dina kunskaper om diagnosen, samt vilka konsekvenser och utmaningar den kan medföra, både för barnet med cancerdiagnos och övriga familjemedlemmar.

Erfarenheten säger oss att det är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet att föräldrar, personal och närstående deltar tillsammans i kursdagarna.

Innehåll

Kursdagarna innehåller föreläsningar av specialister och yrkesverksamma inom olika områden. 

Medverkande

  • Lene Karlsson, Överläkare, Barncancercentrum, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Åsa Persson Dobruna, Fysioterapeut, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, fysioterapi och beteendemedicin, Uppsala Universitet
  • Ingrid Tonning Olsson, Neuropsykolog, Skånes Universitetssjukhus
  • Lovisa Dahlheim, Tandhygienist, Mun-H-Center


Sidan uppdaterad: 2023-11-18