Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Program diagnosspecifik kurs Williams syndrom

Lokal: Ågrenska Akademin

 

Tid

Programpunkt

08.15 Mötesrummet öppnar i Zoom
08.15 -  Registrering för deltagare på plats på Ågrenska
08.30 Introduktion till kursdagarna och information om Ågrenska
Anna Karin Björnström, kursledare, Ågrenska
09.00 - 09.05 Inledning
Louise Jeltin, koordinator, Ågrenska
09.05 - 10.00

Williams syndrom - Genetik
Ann Nordgren, överläkare, professor, kliniks genetik,
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm och Göteborgs universitet.

10.00 - 10.30 Paus
10.30 - 11.45

Williams syndrom – Symtom, stöd och behandling
Ann Nordgren forts

11.45 - 12.00 Frågestund
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.55

Williams syndrom – Hjärt- och kärlsjukdomar
Håkan Wåhlander specialistläkare i barnmedicin, med dr.
Barnhjärtcentrum, Drottnings Silvias barnsjukhus, Göteborg

13.55 - 14.05 Paus
14.05 - 15.00

Neuropsykologi, oro och rädslor vid Williams syndrom
Charlotte Willfors, psykolog, med dr.
Karolinska institutet och Centrum för sällsynta diagnoser, Stockholm

15.00 - 15.15

Sammanfattning och avslutning av dagen
Anna Karin Björnström, kursledare, Ågrenska

Lokal: Ågrenska Akademin

 

Tid

Programpunkt

08.30 Mötesrummet öppnar i Zoom
08.40 Återkoppling av gårdagens program
Anna Karin Björnström, kursledare Ågrenska
09.00 - 10.30

Kommunikation
Gunnel Ivarsson, arbetsterapeut. Dart, specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

10.30 - 11.00 Paus
11.00 - 11.45

Stöd i samhället
Louise Jeltin, koordinator och assistanssamordnare, Ågrenska

12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.45 Pedagogiska erfarenheter och arbetsmetoder
Pedagog, Ågrenska
13.45 - 14.45 Syskonrollen
Personal, Ågrenska
14.45 - 15.15 Paus
15.15 - 16.15 Munhälsa och munmotorik
Specialisttandläkare, tandsköterska och logoped, Mun-H-Center, Göteborg
16.15 Avslutning och utvärdering

Sidan uppdaterad: 2023-12-15