Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Förskola, skola och utbildning

Ågrenska har under en mängd år bedrivit olika verksamheter med syfte att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar, särskilt sällsynta hälsotillstånd/diagnoser. Vi har byggt upp en gedigen kompetens, inte minst inom pedagogik och andra närliggande områden. Vi vill bidra till kunskapsutvecklingen och delar gärna med oss av våra samlade erfarenheter och kunskaper inom området.

 

De fick mig att stanna upp och tänka till hur det kan vara för våra familjer och barnens syskon. Jag fick nya tankar om hur jag skulle vilja arbeta.

 

Specialpedagog

Verksamheter, i alfabetisk ordning

 • Familjestöd

  Stödenhet som vänder sig till familjer i Göteborg och erbjuder bl.a. telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrautbildningar.
 • Familjevistelser

  Ågrenska arrangerar cirka 20 familjevistelser per år för familjer med barn som har olika sällsynta hälsotillstånd. Under varje vistelse deltar mellan 10-12 familjer. Familjevistelserna erbjuder en unik möjlighet för familjerna att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Det är ofta kuratorer som hjälper familjerna att ansöka om att delta på en vistelse. Tipsa gärna familjer som du möter i ditt arbete.
 • Föräldraträffar

  Ågrenska har hållit i föräldraträffar sedan 2012. Vi håller i dem tillsammans med flera av landets Centrum för sällsynta diagnoser, CSD. Kunskap om funktionsnedsättningen och hur den påverkar vardagen är en viktig del av Ågrenskas arbete för att stärka och stödja föräldrar i ett annorlunda föräldraskap. Föräldrar till nydiagnostiserade barn träffas för frågor, samtal och reflektion. Tipsa gärna föräldrar som du möter i ditt arbete.
 • Kurser

  Vi erbjuder kompetensutveckling om sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar - hos oss på Lilla Amundön, digitalt eller på plats hos er. Vi omsätter vetenskap och beprövad erfarenhet till konkreta verktyg.
 • NPF-konsulenten

  För bosatta i Göteborg erbjuder vi information, vägledning, föreläsningar och konsultationer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ågrenska har lång erfarenhet av verksamhet inom NPF-området. Vi erbjuder öppna kurser, föreläsningar för personalgrupper eller konsultationer till arbetslag och elevhälsoteam. Vi kan även anlitas för handledningsuppdrag.

Artikel i Skolhälsan

Många föräldrar upplever att skolans kunskap om deras barns diagnos och behov ofta är bristfällig. Det får konsekvenser för barnets skolgång. Men det finns stöd för att komma tillrätta med detta.

Kunskapsstöd

Kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd hittar du utförlig, kvalitetssäkrad information om fler än 330 sällsynta hälsotillstånd. 

Ågrenskas dokumentationer

Bearbetade och faktagranskade sammanfattningar av föreläsningarna i samband Ågrenskas familje- och vuxenvistelser. 

Kostnadsfri kurs om sällsynta diagnoser

Webbkursen Introduktion sällsynta diagnoser är en kostnadsfri baskurs för dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete. 

Webbplatsen Syskonkompetens

Erfarenheter och material som används i vår syskonverksamhet finns samlat på webbplatsen Syskonkompetens. 


Forskning och utveckling

För att förbättra hälsa och välbefinnande hos personer med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående arbetar vi aktivt med forskning och utveckling.

Samverkan och samarbeten

Söker du samverkan för att att kunna tillhandahålla kvalificerat stöd till personer med funktionsnedsättningar? Då har du hittat rätt.

Evenemang

Friluftsdagen

Friluftsdagen ordnas i maj varje år. Det är en heldag för eleverna som går anpassad skolgång i Göteborg med omnejd. 


Sidan uppdaterad: 2022-08-10