Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Social omsorg

För dig som arbetar inom området social omsorg, kanske som kurator, socialsekreterare, personlig assistent eller som beslutsfattare inom stat, kommun eller region.

Jag har fått input och idéer om hur vi kan utveckla vår verksamhet för att ännu bättre möta familjernas behov.

 

Verksamheter, i alfabetisk ordning

 • Daglig verksamhet

  Ågrenskas dagliga verksamhet erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och social gemenskap i en tydlig och greppbar miljö där alla blir sedda.
 • Familjevistelser

  Tipsa gärna familjer som har barn med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser om Ågrenskas familjevistelser! Vi arrangerar cirka 20 familjevistelser per år. Under varje vistelse deltar mellan 10-12 familjer med barn som har samma diagnos. Familjevistelserna erbjuder en unik möjlighet för alla i familjen att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.
 • Föräldraträffar

  Vår erfarenhet är att kunskap om funktionsnedsättningar och hur den påverkar vardagen är viktigt för att stärka och stödja föräldrar i ett annorlunda föräldraskap. Ågrenska har hållit i föräldraträffar i samarbete med flera av landets Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) sedan 2012. Under föräldraträffarna träffas föräldrar till nydiagnostiserade barn för frågor, samtal och reflektion. Tipsa gärna föräldrar som du möter i ditt arbete om föräldraträffarna!
 • Korttidsverksamhet och läger

  Ågrenskas korttidsvistelser på helger, lov och sommar är en unik mötesplats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Under vistelserna får barnen och ungdomarna chans till umgänge och upplevelser liknande dem som jämnåriga utan funktionsnedsättningar tar för självklara.
 • Kurser

  Vi erbjuder kompetensutveckling om sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar - hos oss på Lilla Amundön, digitalt eller på plats hos er. Vi omsätter vetenskap och beprövad erfarenhet till konkreta verktyg.
 • NPF-konsulenten

  För bosatta i Göteborg erbjuder vi information, vägledning, föreläsningar och konsultationer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ågrenska har lång erfarenhet av verksamhet inom NPF-området. Vi erbjuder öppna kurser, föreläsningar för personalgrupper eller konsultationer till arbetslag och elevhälsoteam. Vi kan även anlitas för handledningsuppdrag.
 • Personlig assistans

  Ågrenska anordnar personlig assistans åt personer i alla åldrar. De flesta av våra uppdragsgivare lever med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser. Assistansen är brukarstyrd och drivs utan vinstintresse. Vi satsar stort på assistenternas utbildning och handledning.
 • Vuxenvistelser

  Ågrenskas vuxenvistelser skräddarsys utifrån en specifik sällsynt diagnos. Under vistelsen får deltagarna bland annat träffa medicinska experter och möjlighet att träffa andra med samma tillstånd. Vistelsen är ett komplement till sjukvård och annat stöd från samhället.

Kunskapsstöd

Kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd hittar du utförlig, kvalitetssäkrad information om fler än 330 sällsynta hälsotillstånd. 

Ågrenskas dokumentationer

Bearbetade och faktagranskade sammanfattningar av föreläsningarna i samband Ågrenskas familje- och vuxenvistelser. 

Fokusgruppsintervjuer under vuxenvistelser

Ågrenska gör fokusgruppintervjuer med deltagarna under våra vuxenvistelser rörande deras erfarenheter av sin skolgång, utbildning och arbetsliv.

Kostnadsfri kurs om sällsynta diagnoser

Webbkursen Introduktion sällsynta diagnoser är en kostnadsfri baskurs för dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete. 

Syskonkompetens

En webbplats för alla som är intresserade av att ta del av kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning.


Samverkan och samarbeten

Söker du samverkan för att att kunna tillhandahålla kvalificerat stöd till personer med funktionsnedsättningar? Då har du hittat rätt.


Sidan uppdaterad: 2022-08-14