Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Arbete och sysselsättning

Ågrenska vill skapa och främja förutsättningar för ett långt, hållbart och hälsosamt arbetsliv för människor som lever med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar.

Jag träffar dagligen personer med olika funktionsnedsättningar, diagnoser, sjukdomar eller andra svårigheter i mitt arbete. Temadagen om bemötande, har gett mig nya insikter, energi och verktyg för att stödja våra arbetssökande och förbereda dem för ett meningsfullt arbetsliv. 

Arbetsförmedlare

 

Verksamheter, i alfabetisk ordning

 • Daglig verksamhet

  Ågrenskas dagliga verksamhet erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och social gemenskap i en tydlig och greppbar miljö där alla blir sedda.
 • Kurser

  Vi erbjuder kompetensutveckling om sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar - hos oss på Lilla Amundön, digitalt eller på plats hos er. Vi omsätter vetenskap och beprövad erfarenhet till konkreta verktyg.
 • NPF-konsulenten

  För bosatta i Göteborg erbjuder vi information, vägledning, föreläsningar och konsultationer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ågrenska har lång erfarenhet av verksamhet inom NPF-området. Vi erbjuder öppna kurser, föreläsningar för personalgrupper eller konsultationer till arbetslag och elevhälsoteam. Vi kan även anlitas för handledningsuppdrag.
 • Vuxenvistelser

  Ågrenskas vuxenvistelser skräddarsys utifrån en specifik sällsynt diagnos. Under vistelsen får deltagarna bland annat träffa medicinska experter. Möjlighet att träffa andra med samma diagnos. Vistelsen är ett komplement till sjukvård och annat stöd från samhället.

Kunskapsstöd

Fokusgruppsintervjuer under vuxenvistelser

Ågrenska gör fokusgruppintervjuer med deltagarna under våra vuxenvistelser rörande deras erfarenheter av sin skolgång, utbildning och arbetsliv.

Kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd hittar du utförlig, kvalitetssäkrad information om fler än 330 sällsynta hälsotillstånd. 

Ågrenskas dokumentationer

Bearbetade och faktagranskade sammanfattningar av föreläsningarna i samband Ågrenskas familje- och vuxenvistelser. 

Kostnadsfri kurs om sällsynta diagnoser

Webbkursen Introduktion sällsynta diagnoser är en kostnadsfri baskurs för dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete. 


Forskning och utveckling

För att förbättra hälsa och välbefinnande hos personer med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående arbetar vi aktivt med forskning och utveckling.

Samverkan och samarbeten

Söker du samverkan för att att kunna tillhandahålla kvalificerat stöd till personer med funktionsnedsättningar? Då har du hittat rätt.


Sidan uppdaterad: 2022-08-11