Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Fokusgruppsintervjuer under vuxenvistelser

Under Ågrenskas vuxenvistelser har vi under många år genomfört fokusgruppsintervjuer. Ågrenska skriver sammanfattningar av intervjuerna för att samla de vuxna personernas erfarenheter av hur deras diagnos påverkar vardagslivet, skolan och arbetet. Genom att sprida sammanfattningarna bidrar vi till att öka kunskapen om vilka utmaningar det kan innebära att leva med ett sällsynt hälsotillstånd/diagnos när man är vuxen.

Fokusgruppsintervju är en kvalitativ forskningsmetod som innebär att man samlar personer i grupp för att ta del av deras åsikter och erfarenhet i en specifik fråga eller inom ett visst ämne.

På Ågrenska diskuterar deltagarna i fokusgruppsintervjun som pågår ca 2 - 2,5 timme hur diagnosen påverkar vardagslivet, skolan och arbetet.
Vi sammanfattar intervjuerna för att samla erfarenhet och för att öka kunskapen om vilka utmaningar det kan innebära att ha en diagnos när man är vuxen.

Om sammanfattningarna från fokusgruppsintervjuerna

  • Ågrenska tar fram skriftliga sammanfattningar av intervjuerna, som läggs ut på vår hemsida. När en diagnos återkommer, så slås innehållet från den nya intervjun ihop med den tidigare sammanfattningen.
  • Sammanfattningarna sprids också till olika utbildningar för föräldrar, personer som själva har diagnos och professionella.
  • Sammanfattningarna utgör även underlag för vetenskapligt arbete, artikelskrivande och internationell spridning.

Vår ambition är att sprida kunskap både till vuxna själva, deras anhöriga och berörda professionella. Vi vill påverka, förbättra attityder, öka kunskap och förståelse och därigenom skapa bättre förutsättningar för ett fungerande vardagsliv för vuxna personer med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser.


Sidan uppdaterad: 2022-07-11