Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Kunskapsstöd

Ågrenska arbetar för att öka kunskapen om sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar. Här har vi samlat olika slags kunskapsstöd som vi har tagit fram i vår verksamhet, själva eller tillsammans med andra. Materialet kan användas som stöd i olika verksamheter eller för enskilda personer.

Kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd hittar du utförlig, kvalitetssäkrad information om fler än 330 sällsynta hälsotillstånd. 

Ågrenskas dokumentationer

Bearbetade och faktagranskade sammanfattningar av föreläsningarna i samband Ågrenskas familje- och vuxenvistelser. 

Fokusgruppsintervjuer under vuxenvistelser

Ågrenska gör fokusgruppintervjuer med deltagarna under våra vuxenvistelser rörande deras erfarenheter av sin skolgång, utbildning och arbetsliv.

Kostnadsfri kurs om sällsynta diagnoser

Webbkursen Introduktion sällsynta diagnoser är en kostnadsfri baskurs för dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete. 

Syskonkompetens

En webbplats för alla som är intresserade av att ta del av kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning.

Forskning och utveckling

För att förbättra hälsa och välbefinnande hos personer med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående arbetar vi aktivt med forskning och utveckling.

SällsyntaLiv

Här hittar du intervjuer, filmer och poddsändningar med personer som delar med sig av sina erfarenheter. Berättelser som ger dig insikter och perspektiv som kan forma din egen resa.
Sidan uppdaterad: 2021-11-13