Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Ansök till familjevistelse 2023

Under Ågrenskas familjevistelser får familjer som har barn med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser en unik möjlighet att mötas, ta del av kunskap och utbyta erfarenheter. Hos oss är hela familjen i fokus – barnet med en sällsynt diagnos, syskonen och föräldrarna.

Filmen är textad på svenska. Välj ikonen undertexter/texter för att aktivera textning.


På Ågrenska får hela familjen möjlighet att träffa andra i liknande situation! Vår personal har kompetens och ett professionellt bemötande och vi har lång erfarenhet av många gästande familjer på Ågrenska.

Ni som föräldrar erbjuds föreläsare som har mycket god kunskap inom det specifika området. Programmet innehåller bland annat föreläsningar om aktuella medicinska rön, pedagogiska aspekter, syskonrollen och det stöd som samhället kan ge.

Barnen med diagnos och deras syskon ges möjlighet att få information om diagnosen och diskutera sin roll i familjen. För alla barn finns förskole/skolverksamhet och roliga fritidsaktiviteter. Aktiviteterna och skolverksamheten är anpassade utifrån barnens ålder och behov.

Alla familjemedlemmar har sina egna program och varje dag har en tydlig struktur under de fem dagar man vistas på ön. Ågrenskas syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få en förbättrad vardag.


Det går inte en dag
utan att mitt barn
säger något om hur bra det var på Ågrenska.
Det är det mest betydelsefulla, att se hur stärkt
hen blev av vistelsen.
Fantastisk personal som mötte barnen.

Vi har fortfarande
god kontakt med flera av föräldrarna från vistelsen vilket är väldigt skönt då vi kan bolla med varandra angående våra barns diagnos och hur det berör vår vardagAktuella familjevistelser

 • Familjevistelse
  Uttagning klar

  Svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  26 augusti - 30 augusti 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 19 maj
 • Familjevistelse
  Uttagning klar

  Akondroplasi

  Achondroplasia

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om akondroplasi. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  2 september - 6 september 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 26 maj
 • Familjevistelse
  Uttagning klar

  Fortskridande hjärnsjukdom/diagnos

  T.ex. CLN, ALD, MLD, Leighs syndrom, Krabbes sjukdom, MPS-sjukdomar m.fl.

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om fortskridande hjärnsjukdom/diagnos. Vistelsen samlar lysosomala, mitokondriella och peroxisomala sjukdomar, som har gemensamt att de leder till påverkad kognition under barndomen och förlust av funktioner. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  9 september - 13 september 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 26 maj
 • Familjevistelse
  Barncancerfonden
  Uttagning klar
  Platser kvar

  Solida tumörer, barn över 10 år

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen för barn över 10 år som behandlats för solida tumörer. Vistelsen sker i samarbete med Barncancerfonden. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  16 september - 20 september 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 9 juni
 • Familjevistelse
  Uttagning klar

  Ryggmärgsbråck

  Myelomeningocele, MMC

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om ryggmärgsbråck. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  23 september - 27 september 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 9 juni
 • Familjevistelse
  Uttagning klar

  Albinism

  Okulokutan albinism och okulär albinism

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om albinism. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  7 oktober - 11 oktober 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 9 juni
 • Familjevistelse
  Uttagning klar

  Ultrasällsynt syndrom 8-18 år

  Välkommen att ansökan till familjevistelsen ultrasällsynt syndrom 8-18 år. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska. Hela familjen deltar under vistelsen.

  14 oktober - 18 oktober 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 9 juni
 • Familjevistelse

  Tuberös skleros

  Tuberös skleros-komplexet, TSC, Tuberous sclerosis complex

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om tuberös skleros. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  21 oktober - 25 oktober 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 11 augusti
 • Familjevistelse
  Barncancerfonden

  Leukemi och lymfom

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen för barn som behandlats för leukemi och lymfom. Vistelsen arrangeras i samarbete med Barncancerfonden. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  4 november - 8 november 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 18 augusti
 • Familjevistelse

  Ultrasällsynt syndrom, 8-18 år

  Välkommen att ansökan till familjevistelsen ultrasällsynt syndrom 8-18 år. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska. Hela familjen deltar under vistelsen.

  11 november - 15 november 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 11 augusti
 • Familjevistelse

  Aperts, Crouzons och Pfeiffers syndrom

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om Aperts, Crouzons och Pfeiffers syndrom. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  18 november - 22 november 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 25 augusti
 • Familjevistelse

  Alagilles syndrom

  Arteriohepatisk dysplasi

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om Alagilles syndrom. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  25 november - 29 november 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 1 september
 • Familjevistelse

  Schizofreni

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om schizofreni. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  2 december - 6 december 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 22 september
 • Familjevistelse

  22q11-deletionssyndromet

  DiGeorges syndrom, Velocardiofacial syndrome, VCFS, Velokardiofacialt syndrom, CATCH 22

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om 22q11-deletionssyndromet. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  9 december - 13 december 2024

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 15 september
 • Familjevistelse

  Analatresi

  anorektala missbildningar

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om analatresi. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  13 januari - 17 januari 2025

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 13 oktober
 • Familjevistelse

  Stroke hos barn

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om stroke hos barn. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  20 januari - 24 januari 2025

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 20 oktober
 • Familjevistelse

  Fenylketonuri

  PKU, Phenylketonuria, Föllings sjukdom

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om fenylketonuri. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  27 januari - 31 januari 2025

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 27 oktober
 • Familjevistelse

  Prader-Willis syndrom

  PWS

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om Prader-Willis syndrom. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  3 februari - 7 februari 2025

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 3 november
 • Familjevistelse

  X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit

  XLH

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  17 februari - 21 februari 2025

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 17 november
 • Familjevistelse

  Angelmans syndrom

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om Angelmans syndrom. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  24 februari - 28 februari 2025

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 24 november
 • Familjevistelse

  Blåsexstrofi

  Välkommen att ansöka till familjevistelsen om blåsexstrofi. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

  3 mars - 7 mars 2025

  Ågrenska

  Ansök

  Sista ansökningsdag 5 december

Sidan uppdaterad: 2023-04-10