Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Akondroplasi

10 oktober - 11 oktober 2023
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 28 september 2023
Pris:

Läs prisuppgift nedan.

Två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn eller ungdomar med akondroplasi.

I samband med familjevistelser på Ågrenska genomförs två diagnosspecifika kursdagar.

Kursdagarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser, samt till dig som är närstående till en familj som deltar i den aktuella familjevistelsen.

Under kursdagarna ges du möjlighet att öka dina kunskaper om diagnosen, samt vilka konsekvenser och utmaningar den kan medföra, både för barnet med diagnos och övriga familjemedlemmar.

Erfarenheten säger oss att det är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet att föräldrar, personal och närstående deltar tillsammans i kursdagarna.

Innehåll

Kursdagarna innehåller föreläsningar av specialister och yrkesverksamma inom olika områden. Ämnen som behandlas är bland annat genetik, symtom, kommunikation, pedagogik, syskonrollen och munhälsa.

Föreläsare

  • Ola Nilsson, överläkare, professor, Skelettdysplasiteamet, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Giedre Grigelioniene, överläkare, docent, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Ulrika Sandvik, Överläkare, Neurokirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Nikolaos Kiapekos, Barnortoped, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Agneta Markström, överläkare, docent, Sömn och andningscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.


Sidan uppdaterad: 2022-10-22