Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning

20 november 17.00-20.00
Online
Via streaming
Sista anmälningsdag: 11 november 2024
Pris:

1 095 kr (exkl. moms)

Vad gör jag när någon i min närhet får ett epileptiskt anfall? Vad beror det på och hur kan jag på bästa sätt bemöta situationen?

Denna kurs beskriver orsaker till epilepsi, olika symtom samt konsekvenser i vardagen. Kursen ger dig såväl uppdaterad medicinsk information om epilepsi som kunskap om konsekvenserna för den som lever med svårbemästrad epilepsi.

Kursen ger också kunskap om hur du kan arbeta pedagogiskt i vardagen med ett barn eller ungdom som har epilepsi i kombination med annan funktionsnedsättning, såsom autism eller intellektuell funktionsnedsättning.

Innehåll                                   

  • Medicinsk information
  • Definition, orsaker, anfallstyper, behandling
  • Hur gör man vid ett anfall?
  • Konsekvenser i vardagen
  • Ett pedagogiskt och långsiktigt förhållningssätt
  • Tydliggörande pedagogik, delaktighet och kommunikation/AKK

Målgrupp

Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, boende, daglig verksamhet eller personlig assistans.

 

 

Intressant innehåll.
Bra och strukturerat upplägg. Ger mig bättre grund, kunskap och trygghet för arbetet.

 

Anställd på korttidsboende

 

 

Väldigt bra med små tips om t.ex handlingsplan och vila före en större aktivitet.

 

Pedagog på anpassad skola

Föreläsare

Sjuksköterska och samtalsledare

Samuel Holgersson har bred kunskap om olika medicinska tillstånd och lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar med såväl sällsynta hälsotillstånd som mer vanligt förekommande funktionsnedsättningar. Han har lång erfarenhet av att arbeta med syskon till barn med funktionsnedsättning och har medverkat i projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Samuel är också en ofta anlitad föreläsare inom ämnet syskonrollen. 

Pedagog

Anna Glenvik har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med sällsynta diagnoser. Annas specialområden är autism och pedagogik för barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå. Hon har utbildning inom bland annat handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, specialpedagogik I och II med inriktning adhd, autism och andra funktionsnedsättningar samt barns tal- och språkutveckling. Att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verklighet är ett av Annas verktyg.


Sidan uppdaterad: 2024-04-14