Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning

Kursbeskrivning

Utbildningsområde

Diagnos, symtom och konsekvenser
Intellektuell funktionsnedsättning, IF
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Målgrupp Yrkesverksamma inom förskola, skola och  funktionsstöd samt privatpersoner
Utbildningsform

Livestreaming / På plats / Hybrid

Omfattning Cirka 2 timmar och 30 minuter
Kursplanen reviderad 2024-01-31
Syfte


Att ge deltagaren medicinsk kunskap om epilepsi och kunskap om hur man kan arbeta pedagogiskt i vardagen med ett barn eller ungdom som har epilepsi i kombination med annan funktionsnedsättning.

Innehåll

Kursen ger deltagaren kunskap om

  • Definition, orsaker, anfallstyper och behandling vid epilepsi
  • Hur man ska agera när någon i ens närhet får ett epileptiskt anfall
  • Epilepsi i kombination med annan funktionsnedsättning såsom autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning
  • Konsekvenser i vardagen för personer med epilepsi i kombination med annan funktionsnedsättning
  • Pedagogiskt förhållningssätt
Nivå

Grundläggande. Inga förkunskaper krävs.

Intyg

Intyg för genomgången kurs fås på begäran.

 


Sidan uppdaterad: 2024-02-19