Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Uppdragsutbildningar och handledning

Vilka utmaningar möter ni på er arbetsplats? Med kunskap kan ni göra skillnad och vi kan hjälpa er med det.

 

Vi skräddarsyr kurser som anpassas helt efter era behov så ni får exakt den kompetensutveckling som ni behöver.
Vi erbjuder också konsultation, handledning och stöttning inom områden som rör sällsynta diagnoser, funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Vår styrka ligger i att omsätta vetenskap och beprövad erfarenhet i konkreta verktyg som ni kan använda i er vardag.

Kontakta oss och berätta vad ni önskar så hittar vi en lösning!

NPF på arbetsplatsen

En kurs som ger kunskap om hur ni på arbetsplatsen kan anpassa arbetsmiljön för att ge alla rätt förutsättningar att kunna prestera så bra som möjligt.

Vanliga teman vi utbildar kring

Sällsynta hälsotillstånd

Hur kan ni bäst planera verksamheten för en person med ett specifikt sällsynt hälsotillstånd?

Funktionsnedsättningar

Vi utbildar om bland annat autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi.

Kommunikation, pedagogik och bemötande

Behöver ni utveckla er kommunikation i relation till personer med funktionsnedsättning?

Förälder till ett barn med diagnos

Hur kan du stötta föräldrar till barn med sällsynta hälsotillstånd eller funktionsnedsättning?

Syskon till en person med diagnos

Utveckla ert arbete med syskon med vårt stöd eller boka en inspirerande föreläsning om syskonrollen.

Handledning ökar förståelse

Genom handledning får du bearbeta din yrkesvardag och utvecklas i din yrkesroll.

Barn med NPF- samarbete runt insatser?

Vi erbjuder samarbetsmöjligheter för kommuner i hela landet. Unika föräldrakurser till familjer med barn, tonåringar och unga vuxna med NPF- svårigheter, med eller utan diagnos. 

 

Dagen var toppen på alla sätt. Föreläsning och samtal stämde bra överens med våra önskningar. Perfekt uppläggning, varvat med mysig stämning, överraskande moment (strandpromenad och äventyrsaktivitet ), god mat... Vi kommer gärna tillbaka vid tillfälle.

Personal på korttidsboende


Kurser

Vi erbjuder kurser och konferenser om sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar - hos oss på Lilla Amundön, digitalt eller på plats hos er.


Sidan uppdaterad: 2022-03-15