Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Uppdragsutbildningar och handledning

Vilka utmaningar möter ni på er arbetsplats? Med kunskap kan ni göra skillnad och vi kan hjälpa er med det.

Vi skräddarsyr kurser som anpassas helt efter era behov så ni får exakt den kompetensutveckling som ni behöver.
Vi erbjuder också konsultation, handledning och stöttning inom områden som rör sällsynta diagnoser, funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Vår styrka ligger i att omsätta vetenskap och beprövad erfarenhet i konkreta verktyg som ni kan använda i er vardag.

Kontakta oss och berätta vad ni önskar så hittar vi en lösning!

Både deltagare och mina kollegor har fastnat för Andreas sätt att prata och utbilda inom detta ämne, det är avdramatiserat och känns så personligt. Han och ni hjälper oss att ta stora kliv inom detta område. Vi har många ledare i vårt distrikt som känner en större trygghet tack vare er.

Idrottskonsulent RF-SISU

Vanliga teman vi utbildar kring

Sällsynta hälsotillstånd

Hur kan ni bäst planera verksamheten för en person med ett specifikt sällsynt hälsotillstånd?

Funktionsnedsättningar

Vi utbildar om bland annat autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi.

Kommunikation, pedagogik och bemötande

Behöver ni utveckla er kommunikation i relation till personer med funktionsnedsättning?

Förälder till ett barn med diagnos

Hur kan du stötta föräldrar till barn med sällsynta hälsotillstånd eller funktionsnedsättning?

Syskon till en person med diagnos

Utveckla ert arbete med syskon med vårt stöd eller boka en inspirerande föreläsning om syskonrollen.

Handledning ökar förståelse

Genom handledning får du bearbeta din yrkesvardag och utvecklas i din yrkesroll.

Barn med NPF- samarbete runt insatser?

Vi erbjuder samarbetsmöjligheter för kommuner i hela landet. Unika föräldrakurser till familjer med barn, tonåringar och unga vuxna med NPF- svårigheter, med eller utan diagnos. 

 

Dagen var toppen på alla sätt. Föreläsning och samtal stämde bra överens med våra önskningar. Perfekt uppläggning, varvat med mysig stämning, överraskande moment (strandpromenad och äventyrsaktivitet ), god mat... Vi kommer gärna tillbaka vid tillfälle.

Personal på korttidsboende


Kurser och konferenser

I vår kalender hittar du alltid aktuella kurser och konferenser om specifika diagnoser och funktionsnedsättningar, både på plats eller via streaming.


Sidan uppdaterad: 2022-03-15