Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Kommunikation, pedagogik och bemötande

Ågrenska utbildar i kommunikation, pedagogik och bemötande utifrån olika funktionsnedsättningar.

Ågrenska har goda kunskaper om svårigheter som kan förekomma vid olika funktionsnedsättningar. Det kan handlar om exempelvis kommunikation, socialt samspel, koncentration och inlärning. 

Välkommen att anlita oss om du behöver utbildning om exempelvis:

  • AKK och kommunikativa hjälpmedel.
  • Bemötande
  • Delaktighet och omgivningsfaktorer - miljöns påverkan
  • Lågaffektivt bemötande
  • Tydliggörande pedagogik: miljö, schema, aktiviteter, hjälpmedel


Sidan uppdaterad: 2022-05-20