Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Förälder till ett barn med diagnos

Ågrenska har lång erfarenhet av att möta föräldrar till barn med sällsynta diagnoser, funktionsnedsättning eller sjukdom.

Ågrenska föreläser om föräldraskap utifrån forskning såväl som Ågrenskas samlade kunskap och långa erfarenhet av att möta föräldrar till barn med sällsynta diagnoser, olika funktionsnedsättningar eller långvaig sjukdom.

Att bli förälder till ett barn med en sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning innebär ett antal utmaningar när det gäller föräldraskapet. Det är en omställning, såväl känslomässigt som praktiskt. Det innebär ofta många kontakter med en mängd olika samhällsaktörer – sjukvård, habilitering, myndigheter med flera – som för många är organiserade på ett mycket oklart sätt.

I våra föreläsningar tar vi upp frågor såsom; Bemötande och samverkan mellan föräldrar och professionella. Hur kan omgivningen stödja nyblivna föräldrar till barn med funktionsnedsättning?


Tipsa gärna föräldrar, syskon och närstående

Familjestödsenheten

Stödenhet som vänder sig till familjer i Göteborg och erbjuder bl.a. telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrautbildningar rörande NPF.

Föräldraträffar

Har ditt barn nyligen har fått en sällsynt diagnos?. Delta i en samtalsgrupp där du kan ta upp frågor, dela vardagserfarenheter, reflektera och få tips och idéer tillsammans.

NPF-konsulent

För bosatta i Göteborg erbjuder vi information, vägledning, föreläsningar och konsultationer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Syskonkvällar

Vi hälsar dig mellan 11 och 18 år varmt välkommen att anmäla ditt intresse för våra syskonkvällar på Ågrenska. Dessa speciella tillfällen ger dig möjlighet att dela dina erfarenheter, tankar och ha kul.


Sidan uppdaterad: 2022-05-20